De Stadsrepubliek
Nieuw idee

Maak de toegang voor minder mobiele personen beter in de bib zodat ze zonder hulp toegang hebben tot alle ruimtes. 

Sinds de ingebruikname van 'De Biekorf' hebben minder mobiele personen - door het ontbreken van deuren die automatisch openschuiven - hulp nodig om het gebouw binnen en buiten te gaan.

Reactie

de toekomst van...
Alle ingediende ideeën rond de werking van de bibliotheek en de renovatie van de Biekorfsite, worden besproken met de bibliotheek van de Stad en het ontwerpteam dat de renovatie van De Biekorf leidt.

Jouw reactie