Bekendmaking toegankelijk openbaar sanitair

Zorgen, Zorgen - Zorg algemeen
Goedgekeurd
Meer aandacht besteden aan de bekendmaking van toegankelijke toiletten in Brugge

Het beter bekend maken van toegankelijk openbaar sanitair. Brugge beschikt over openbare ruimtes met toegankelijke sanitair. De bevolking en toeristen beschikken echter niet over die info (plaats, openingsuren, toegankelijkheid, bordjes). Er is zeker nog een tekort en dit leeft nu al. Toegankelijke openbare toiletten zijn een meerwaarde voor iedereen, maar zeker belangrijk voor ouderen, personen met een beperking en jonge gezinnen.

Reactie

Tine Missinne
In opdracht van de provincie West-Vlaanderen screende Inter het toegankelijk sanitair in Brugge. De resultaten -die je ook terugvindt op www.toegankelijkvlaanderen.be- werden verwerkt in een handige brochure: http://www.westkans.be/assets/files/Brochure_Toiletplan_BRUGGE_2016.pdf
de toekomst van...
Stad Brugge optimaliseert tijdens deze legislatuur het toegankelijk publiek sanitair in Brugge, inclusief in de deelgemeenten. Waar mogelijk, wordt er een samenwerking opgezet met de handelaars.

Jouw reactie