Babbel met buitengewone mensen

Zorgen, Zorgen - Mensen met een beperking
Nieuw idee
Een drankje en een babbel georganiseerd door mensen met een beperking

Veel personen met een beperking hebben het moeilijk om werk te vinden. Veelal proberen ze aan de bak te komen met een vrijwilligersstatuut bijvoorbeeld in een school om de kinderen te helpen met de maaltijden. Zou het niet een leuk idee zijn om in de bibliotheek een drankje aangeboden te krijgen van deze mensen? Het helpt hen aan een job en het zorgt voor een aangename sfeer en integratie. Naast bibliotheken kan Hoeve Hangerijn ook hier een belangrijke troef en trekpleister zijn. Bij de vele recepties die de stad verzorgt, kan ook deze doelgroep hier zijn steentje bijdragen.

De stedelijke bibliotheek, Hoeve Hangerijn en mensen van de voorzieningen

Reactie

de toekomst van...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan verschillende doelstellingen vermeld rond werken in Stad Brugge. Als regisseur geven Stad Brugge en het OCMW samen met lokale en regionale partners het lokaal en regionaal tewerkstellingsbeleid mee vorm. Als facilitator brengen Stad Brugge en OCMW-partners samen om het tewerkstellingsbeleid te concretiseren. In Brugge willen we iedereen maximale kansen bieden tot tewerkstelling. Hiertoe zetten we in op zowel de randvoorwaarden (vervoer, kinderopvang, aanpak sociale problematiek, trajectbegeleiding, opleiding, ...) als het creëren van een gedifferentieerd aanbod (van arbeidszorg tot reguliere tewerkstelling). Stad Brugge zet zich in op een duurzame economische groei en op duurzame tewerkstelling, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het stadsbestuur stimuleert tewerkstelling voor personen met een arbeidshandicap.

Jouw reactie