Art b(r)ut

Hilde Cuyvers
Zorgen, Zorgen - Mensen met een beperking
Nieuw idee
Aangepaste les voor mensen met mentale beperking in de Academie of het Conservatorium

Aangepaste les aan de stedelijke Academie voor schone kunsten en aan het Conservatorium voor mensen met een mentale beperking. Diversiteit en integratie bevorderen het fijn samenleven, want ook mensen met een mentale beperking hebben nood aan les van professionals.

Reactie

Mia Delameillieure
Bij de cluster : creëren en werk, zijn er een aantal oproepen rond kunstenaars en kunst en een vaste plek. Ik ben voorstander voor ook een artistieke plek waar mensen met een beperking ook terecht kunnen voor artistieke begeleiding. Ik ga het idee alvast meenemen bij de vergadering in de andere cluster.
de toekomst van...
Het stadsbestuur zal tijdens de legislatuur van 2019-2024 opnieuw inzetten op onderwijs. Integratie, gelijke kansen en meertaligheid staan voor de stad centraal in het onderwijsbeleid. In het secundair onderwijs realiseert de stad samenwerkingen tussen de kunstscholen om het volledige KSO-aanbod aan te bieden in Brugge.

Jouw reactie