Apart groen licht fietsers en wagens

Frank Verheye
Duurzaam verplaatsen, duurzaam verplaatsen - fietsen
In uitwerking
Apart groen licht voor fietsers en wagens, zoals in enkele Nederlandse steden

Naar het voorbeeld van Nijmegen en Groningen (Nederland): na een groene fase voor gemotoriseerd verkeer, een groene fase voorzien waarbij er - voor fietsers alleen - groen licht is. Waar: op complexe kruispunten zoals begin Gistelse Steenweg / Torhoutse Steenweg / Stationslaan. Doel: de veiligheid voor fietsers verhogen en een snellere oversteek mogelijk maken (in alle richtingen wordt het mogelijk in één beweging over te steken). Uit te voeren aanpassing: andere instelling van de verkeerslichten.

Reactie

Roets Arnaud
Fantastisch voorstel, kan enkel maar het fietsverkeer verbeteren en veiliger maken!
christian Daems
Il woon vlak bij betrokken kruispunt dat je als voorbeeld gebruikt. Il vrees dat je voorstel zal leiden tot langere wachtijden ( eerst alle autorichtingen een na een aan de beurt, en dan pas alle zwakke weggebruikers samen) en dus ongeduldige jeugd (veel scholen in de omtrek) die toch bij rood oversteekt. Zie dat regelmatig aan de nieuwe langdurige lichten aan de bouveriepoort / stationslaan/ oesterparking:1 minuut 40 voor de auto's en 10 seconden voor voetgangers, fietsers en ... rolstoel gebruikers. Zie er regelmatig kamikazepubers zich erdoor wringen. En zelfs 2 maand geleden, een omver gereden mooie pubermeiske, in de coma... Om bij te bleiten. "Ze moest maar wachten" is al te gemakkelijk. Iets anders i.v.m. het brugs eenrichtingsverkeer voor auto's en tweerichtingsverkeer voor fietsers. Prima op zich. Over fietsen in de stad bevestig ik hierbij wat ik jullie al herhaaldelijk schreef: rij in het midden van de straat (=minst hobbelig stuk en als verkeersremmer efficiënter dan "zone 30 " panelen), en bij tegen liggend verkeer, bij het kruisen met een auto, jezelf beschouwen als even breed als die auto: blijf op minstens 1 meter van de zo gevaarlijk greppel en voetpaden, kijk de chauffeur in de ogen, zwaai eventueel, en je zult zien dat hij je veel meer plaats geeft dan nodig is. Automombilisten zijn op zich niet slecht. Is er een collega fietser die in dezelfde richting als die auto rijdt, dan zal je zien dat je hoger beschreven rijgedrag de chauffeur bijna altijd zal aanzetten af te remmen en achter die fietser te blijven i.p.v. rap rap de ene fietser rakelings voorbij te scheren en dan de tegenliggende fietser +/- in de greppel te rijden. Ik test dat tientallen keren per week uit. Het lukt iedere keer. Conclusie: alle chauffeurs zijn geen fietsers, en alle fietsers zijn geen chauffeurs. Mekaar opvoeden en beïnvloeden kan wel. Noh, mirakel, al 100 keer vastgesteld, de chauffeur vertraagt en wijkt uit om je brede doorgang te verlenen. Is er een fietser die in zijn richting rijdt
Björn van Staeyen
Nu nog praten over "zachte" weggebruikers, want "zwak" dat zijn we niet hé. Noch fysiek, noch mentaal! We hebben enkel geen carosserie en zijn dus zacht in vergelijking met andere weggebruikers!
Michiel van 't Hof
Dag Frank, ik ben zeker niet tegen je voorstel en heb het al meermaals in West-Vlaanderen toegepast, maar bekijk zeker ook het filmpje vanaf minuut 1:50 op http://www.youtube.com/watch?v=q53WM1apdX4 Langere wachttijden voor fietsers, ongeloofwaardige lichtenregelingen en meer negeren van het rode licht zijn nadelen die je mede moet afwegen. Chaos hoeft geen echt probleem te zijn zolang het meer letsels voorkomt dan veroorzaakt, maar je moet wel expliciet voor die chaos kiezen en hem blijven verdedigen. Anders moeten we er niet aan beginnen. Hopelijk tot maandag!
Frank Verheye
Dag Michiel, Bedankt voor jouw reactie met verwijzing naar filmpje met wel zeer druk fietsverkeer. Ik ben aangenaam verrast dat je dit systeem al meermaals hebt toegepast in West-Vlaanderen. Ik kan er in komen dat, zoals te zien op het filmpje, als het lang rood licht is voor de fietsers, de fietsers het rode licht negeren. Mogelijke oplossing om dit te voorkomen: eerst groen licht alleen voor fietsers en aansluitend, zoals nu op de meeste kruispunten het geval is, voor zowel gemotoriseerd verkeer als fietsers groen licht ? Zo hebben de fietsers het voordeel dat ze, bij groen licht voor fietsers alleen, het kruispunt diagonaal kunnen oversteken en zo vlugger vorderen dan bij traditioneel ingestelde verkeerslichten en dat ze, als het groen licht wordt voor gemotoriseerd verkeer, niet moeten wachten.
Michiel van 't Hof
Dag Frank, een langere voorstart voor fietsers is inderdaad te overwegen waar de fietsers een eigen licht hebben en talrijk zijn. Maar dat diagonaal oversteken lijkt me juist riskant als halverwege die oversteek plotseling het tegemoetkomend gemotoriseerd verkeer groen krijgt. Ik hanteer het principe dat als twee verkeersstromen een deelconflict hebben, de voorrangsgerechtigde stroom nooit later groen mag krijgen dan de voorrangsplichtige stroom. Onderstaand persbericht is actueel en relevant. Aparte groenfase voor fietsers op R32/N36 ring Roeselare 30 september 2014, Posted in Persberichten, West-Vlaanderen Vanaf maandag 13 oktober krijgen fietsers een aparte groenfase om de R32/N36 Rijksweg, de ring van Roeselare, over te steken. Met die maatregel wil Wegen en Verkeer West-Vlaanderen de verkeersveiligheid voor fietsers verhogen. In totaal gaat het om 9 kruispunten op de ring van Roeselare. Gevaarlijke situatie voor fietsers De huidige situatie is vaak gevaarlijk voor fietsers die de ring willen oversteken. Automobilisten die afslaan zien enkel de lichten voor de voetgangers en niet die van de fietsers waardoor verwarring kan ontstaan. Wanneer er geen voetgangers zijn, staat het voetgangerslicht immers op rood. Maar zo laten automobilisten zich verrassen door fietsers die toch de ring oversteken aangezien zij meegaan met de groenfase van het autoverkeer. Aparte groenfase op 9 kruispunten Door de kruispunten uit te rusten met een aparte groenfase voor fietsers, zullen tweewielers conflictvrij de ring kunnen dwarsen waardoor hun veiligheid sterk zal verhogen. Fietsers moeten wel op de drukknop drukken om groen licht te krijgen, net zoals dat reeds voor voetgangers geldt! In totaal zullen 9 kruispunten op de Ring van Roeselare worden uitgerust met een aparte groenfase voor fietsers: - Onledegoedstraat - Hoogleedsesteenweg - Diksmuidsesteenweg - Oostnieuwkerksesteenweg - Groenestraat - Iepersestraat - Meiboomlaan - Moorseelsesteenweg - Oekensestraat De aanpassingswerken aan de verkeerslichten starten op maandag 13 oktober en zullen 4 werkdagen in beslag nemen. Samen met de stad Roeselare zal het Agentschap Wegen en Verkeer een informatiecampagne voeren op de scholen. Het systeem van een aparte groenfase voor fietsers is een primeur voor West-Vlaanderen. Het feit dat er 9 kruispunten ineens een aparte groenfase krijgen op een gewestweg, is zelfs een primeur voor heel Vlaanderen.
Jan Cornelis
Ik heb dit zelfde soort kruispunt in Berlijn gezien. Ik vond dit zo fantastisch dat ik blijven kijken ben om de voor en nadelen te zien. Het is een hele aanwinst voor de veiligheid maar ook de verkeersstroom versneld. Het nutteloze aanzetten met je auto om dan enkele meters verder te wachten op de voetgangers heeft ook een nadrukkelijk nadeel op het verbruik van de wagen. Dus niet alleen veilighied maar ook gemiddelde snelheid, verbruik en uitstoot word bevoordeelt.
de toekomst van...
Stand van zaken van dit idee: de fietsambtenaar onderzoekt momenteel of en voor welke punten dit idee haalbaar is.
de toekomst van...
De Vlaamse Gemeenschap ging in op het idee dat Frank Verheye indiende voor de toekomst van Brugge: rood licht voor gemotoriseerd verkeer dat afdraait als fietsers en voetgangers groen licht hebben. Sinds kort is de instelling van de verkeerslichten voor het verkeer dat de Waggelwaterstraat verlaat en in de richting van Oostende rijdt, op die manier aangepast. Op naar nog meer punten!
de toekomst van...
Over het hele grondgebied wil Stad Brugge slimme verkeerslichtenregeling voorzien. Via een afzonderlijk groen licht voor fietsers wil de stad conflictvrije fietstrajecten opzetten. De stad verzamelt real-time data over het verkeer om enerzijds de verkeerslichten op maat af te stellen en anderzijds via dynamische verkeersborden te tonen welke routes de vlotste verbinding geven met een stadsgedeelte. Dit staat beschreven in het beleidsprogramma 2019-2024.

Jouw reactie