Ademruimte in de binnenstad

Christian Igodt
Duurzaam verplaatsen, Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Pleinen en parken, Duurzaam verplaatsen - Autoluw en verkeersvrij
In uitwerking
De binnenstad terug geven aan fietsers en wandelaars

Geef de binnenstad terug aan de fietsers en de voetgangers en ban de wagens uit de centrumstraten. Brugge was in de jaren '90 pionier op het vlak van duurzame mobiliteit met de opmaak van een mobiliteitsplan. Intussen hebben veel andere steden sterkere maatregelen genomen en duidelijke keuzes gemaakt. Dit laatse blijft in het centrum van Brugge te weinig uitgewerkt. Brugge heeft veel troeven, waardoor er nagedacht kan worden over de vrijgekomen ruimte bij het bannen van de wagens uit het stadscentrum. Enkele voorbeelden: extra groen, fietsparkings, speelstraten, sfeervolle pleinen met ruimte voor terrassen, rustplaatsen, openbare voorzieningen, ... Op die manier kan het openbaar domein terug gegeven worden aan de voetgangers, de fietsers, de kinderen, ... Deze ingreep mag uiteraard niet onbezonnen verlopen (vergelijk het met het toekomstplan van Brussel), maar moet doordacht onderzocht en uitgewerkt worden door een team van mobiliteitsexperts, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en kunstenaars. En voor zij die twijfelen: de economische return op termijn is gegarandeerd!
 

Reactie

Koen Van Loo
Als bewoner van de binnenstad merk ik vaak dat fietsen en wandelen niet steeds compatibel is. Akkoord om de verkeerschaos in de binnenstad slim aan te pakken, maar laat de centrumbewoners toe om ook nog hun wagen te gebruiken aub. (Laat het echter geen misverstand zijn, ook wij gebruiken zeer veel en graag fiets & wandelschoen.)
Steinberger, Yvonne
Ik heb 30 jaar pal in het centrum van de stad gewoond, maar een lachertje was het de laatste jaren niet meer. Telkens je voor je deur moet laden en lossen van al je boodschappen of op reis wilt vertrekken met je valiezen (of thuiskomen !), moet je je verantwoorden t.o.v. de politie. Voor mij mogen de winkelstraten Steenstraat / Zuidzandstraat en Geldmuntstraat / Noordzandstraat de zaterdag en zondag gerust verkeersvrij worden gehouden. Het verkeer kan omgeleid worden achter de kathedraal naar de Dijver. Dan blijven de parkings Zand en Zilverpand bereikbaar.De rest van de week ligt moeilijker wegens veelvuldige leveringen. Wel leefbaar is verkeer toelaten tussen 18.00 uur en 11.00 uur s'morgens. Het nachtlawaai is de laatste jaren vooral in de weekends enorm toegenomen. Blijkbaar kunnen toeristen en uitgaanders zich niet voorstellen, dat er in de binnenstad ook nog mensen wonen.
Wouters Eric
In meerdere historische steden in eigen - en buitenland is een verkeersluw tot -vrij centrum de evidentie zelve. Een multidisciplinair team kan heel wat opsteken in bv. Amsterdam, Etten-Leur, Rosendaal, Middelburg. Bevoorrading kan bv. voor 9 u. of na 20 u. , openbaar vervoer via Dijver, Braambergstraat, lus naar Hoogstraat, Vlamingstraat en naar Ring via Vlamindam. Het proberen meer dan waard !
Roland Hostyn
Vooral respect met war Yvonne schrijft. De binnenstad moet leefbaar blijven, ander is er leegloop en dat wil toch niemand?
de toekomst van...
Het nieuwe mobiliteitsplan van de stad is mee gebaseerd op de 1.900 suggesties die het stadsbestuur van de Bruggelingen ontving tijdens inspraakmomenten. Het plan gaat uit van het STOP-principe, waarbij eerst aandacht is voor de Stappers, dan voor de Trappers, dan voor het Openbaar vervoer en ten slotte voor de Personenwagens. Hiernaast zijn er recent ook extra maatregelen genomen, denk aan de komst van de fietsenparking onder de Markt, het vernieuwde terrassenreglement, de heraanleg van pleinen (denk aan 't Zand en binnenkort het Beursplein), ...
de toekomst van...
Het stadsbestuur zet tijdens deze legislatuur in op een autoluwe binnenstad in samenspraak met alle betrokken partijen. Het bestuur organiseert een structureel overleg met stakeholders zoals handelaars, werkgevers, scholen, Vlaamse overheid, stedelijke adviesraden,…. over het mobiliteitsplan. Daarnaast wordt er ook ingezet op verbindingspaden, bruggen en doorsteken voor de zwakke weggebruikers (project Trage Wegen). De inwoners zullen gestimuleerd worden om meer de fiets te gebruiken door het oprichten van de 'zeven km club', waar iedereen die minder dan 7 km van zijn werk of school woont, wordt aangemoedigd om zich met de fiets te verplaatsen. Ook het STOP-principe is nog steeds van toepassing. De aandacht gaat eerst naar de Stappers, dan naar de Trappers, nadien het Openbaar vervoer en ten slotte naar de Personenwagens.

Jouw reactie