Actieve functie Smedenpoort

Paul Saelens
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
Besproken

Bekijk een actieve functie voor de Smedenpoort, naar analogie metde Gentpoort, de Kruispoort en de Ezelpoort. Dit hoeft niet per sé een toeristische functie te hebben.

© Afbeelding - www.inventaris.onroerenderfgoed.be

Stad Brugge

Reactie

de toekomst van...
Het is niet onmiddellijk mogelijk om hier een functie aan te geven aangezien de bruikbare ruimte zeer beperkt is voor mogelijke nieuwe functies.

Jouw reactie