Actieve functie Smedenpoort

Paul Saelens
Historische stad in ontwikkeling, Historische stad in ontwikkeling - Herbestemming en musea
Besproken

Bekijk een actieve functie voor de Smedenpoort, naar analogie metde Gentpoort, de Kruispoort en de Ezelpoort. Dit hoeft niet per sé een toeristische functie te hebben.

© Afbeelding - www.inventaris.onroerenderfgoed.be

Stad Brugge

Reactie

Sofie.Verheye@b...
Het is niet onmiddellijk mogelijk om hier een functie aan te geven aangezien de bruikbare ruimte zeer beperkt is voor mogelijke nieuwe functies.

Jouw reactie