Treffen - Reien en andere waterwegen, Historische stad in ontwikkeling - Reien en andere waterwegen, Treffen, Historische stad in ontwikkeling
Nieuw idee
Het aanmeren van motor- en zeiljachten, driemasters en watertaxi's aan de Vlotkom en de Handelskom

Geregeld komen motorjachten, zeiljachten en antieke driemasters via Zeebrugge en het Boudewijnkanaal tot in de dokken van de achterhaven in Brugge waar ze meerdere dagen aangemeerd blijven liggen voor een bezoek aan de stad of voor andere doeleinden. De Vlotkom (< tussen Warande- en Krakelebrug) en eventueel ook de Handelskom (< tussen Dampoort en Warandebrug, zoals in de 18de eeuw) kunnen een aantrekkelijker locatie zijn voor die schepen én het zou een attractie zijn voor de omgeving.
De Boudewijnsluis (< verbindingssluis tussen de havendokken en de Vlotkom) laat schepen toe met een diepgang van vier meter. Jachten hebben een diepgang van één à twee meter en veel driemasters (weliswaar niet de grootste) hebben een diepgang kleiner dan vier meter. Dergelijke schepen kunnen dus probleemloos de Vlotkom bereiken.
De nautische en toeristische infrastructuur die hiervoor moet voorzien worden, is beperkt.
Ook in Lissewege en Dudzele kunnen aanlegplaatsen voorzien worden voor deze toeristische schepen en hier zelfs zonder beperking van de diepgang.
Bij voorkeur moet er aan het Boudewijnkanaal - zowel in Lissewege als in Dudzele - een smal insteekdok gebouwd worden zodat deze schepen in rustig water kunnen aanmeren; ver van de vaargeul voor de commerciële scheepvaart en dicht bij de kernen van Lissewege en Dudzele.
In een later stadium kunnen deze insteekdokken dienen als aanlegplaats voor een eventuele watertaxi Brugge-Zeebrugge met haltes in Lissewege en Dudzele, en zelfs als diensthaven (aanlegplaats voor sleepboten, dienstvaartuigen).
Langs de insteekdokken kan een promenade aangelegd worden tussen het Boudewijnkanaal en de kernen van Lissewege en Dudzele.

Stad Brugge, MBZ

Reactie

Noel Goegebuer
Een watertaxi op het Boudewijnkanaal zou nuttig kunnen zijn voor bewoners, werknemers uit de haven, scheepsbemanningen en toeristen (hop-on/hop-off-formule). Uiteraard moeten fietsen aan boord kunnen genomen worden. De dienstverlening moet voldoende flexibel zijn (eventueel zelfs op afroep zoals de belbus). Dergelijke watertaxi's bestaan onder meer in Nederland.
Sofie.Verheye@b...
Stand van zaken van dit idee - input idee indiener: 1) Aanlegplaats in Vlotkom en/of Handelskom te Brugge: 'On hold' omwille van de studies voor de Dampoortsluis. Pas als de keuzes voor die infrastructuur gemaakt zijn, kan verder bepaald worden waar in die zone eventueel een aanlegplaats kan gebouwd worden. Uit het succes van het URB EGG-café blijkt dat er bij de Brugse bevolking belangstelling is voor die locatie. 2) Aanlegplaats in Lissewege: Bij meerdere afstemmingen in Lissewege werd dit idee steeds positief onthaald. Momenteel wordt gepoogd een werkgroep samen te stellen die dit idee verder kan trekken, samen met mij. 3) Aanlegplaats in Dudzele: Hiervoor werd door de idee-indiener een bezwaarschrift ingediend onder meer met de vraag om de westelijke grens van de buffer een beetje te verplaatsen naar het oosten toe, zodat ruimte overblijft buiten de buffer om de aanlegplaats (insteekdok op de oostoever van het Boudewijnkanaal) te realiseren. Het RUP Buffer Dudzele werd intussen ongewijzigd goedgekeurd. Er wordt momenteel verder gewerkt aan de samenstelling van een werkgroep die dit idee verder kan trekken.

Jouw reactie