Aandacht voor bejaarden

Hubert Van Belle
Zorgen, Zorgen - Bejaarden, Zorgen - Eenzaamheid
Goedgekeurd

Er is meer aandacht nodig voor vereenzaamde, alleenstaande en hulpbehoevende bejaarden. Dikwijls zijn ze geïsoleerd of wijzen ze hulp af. Soms gebeurt het dat ze pas weken of maanden na hun overlijden gevonden worden.

Het nieuwe meldpunt (kans)armoede van het OCMW moet hier de nodige aandacht aan besteden. Hiernaast is een speciale informatiecampagne noodzakelijk.

Het OCMW

Reactie

de toekomst van...
De Stad startte op basis hiervan met de opmaak van een anti-eenzaamheidsplan. Alle info op: https://www.brugge.be/vierkanttegeneenzaamheid http://www.detoekomstvanbrugge.be/nl/actueel/brainstorm-anti-eenzaamheidsplan-grote-opkomst-en-mooie-dynamieken
de toekomst van...
Ook tijdens de nieuwe legislatuur zal het stadsbestuur zich inzetten om eenzaamheid tegen te gaan. Het project Vierkant tegen Eenzaamheid wordt uitgebreid met acties van lokale actoren uit het middenveld. In nauwe samenwerking met de Seniorenadviesraad worden kwetsbare ouderen thuis bezocht (85-plussers tijdens de jaarlijkse Peperkoekenactie, gedurende het jaar door het Bezoekteam). Daarnaast wordt er ook contact gehouden met kwetsbare groepen via een telefoonster; een vrijwilliger die dagelijks telefonisch contact houdt. De instroom gebeurt via alerte deurprofessionals, maar ook via het Meldpunt tegen eenzaamheid. Zorgprofessionals kunnen opleidingen rond detectie en aanpak aanvragen bij Stad Brugge. Het Meldpunt tegen Eenzaamheid zal ook extra in de kijker gezet worden. In eventuele samenwerking met het onderwijsveld, zoekt Stad Brugge hoe vrijwilligers vereenzaamde mensen kunnen ondersteunen met bezoekjes. Stad Brugge zet niet alleen in op telefonische contacten en webapplicaties, maar gebruiken ook kaartjes met een hulpvraag.

Jouw reactie