Gezocht: voor ieders idee een plek, voor iedere plek een idee

15 oktober 2015

Na een jaar werken met veel Bruggelingen vol goeie, haalbare of knotsgekke ideeën, is het één van de dingen die heel duidelijk naar voor komt: Bruggelingen zoeken plaats. Plaats voor een ecohuis, voor creatievelingen, voor een fab lab, om elkaar te ontmoeten en om nieuwe dingen te doen. Nieuwe initiatieven botsen vroeg of laat op deze vraag: waar? Daarom roepen we jullie, de Bruggelingen, op. Help ons mee nadenken over de schaarse, mooie ruimte die we hebben. Open ruimte als pleinen, parken of waterlopen. Maar ook gebouwen, tuinen, kerken, scholen, bedrijfspanden, woningen of publieke gebouwen.

Er is heel wat onderbenutte ruimte, zoals aan de Gistfabriek. Een stuk van de site DuPont werd tijdens de Triënnale ingenomen door het Urb Egg Café. Door ruimte tijdelijk te benutten, kunnen burgerinitiatieven een extra duwtje krijgen en nieuwe mogelijkheden opleveren. Slim omgaan met ruimte is de toekomst, ook in Brugge. De toekomst van Brugge zal initiatieven nemen om ondernemende Bruggelingen in contact te brengen met Bruggelingen, organisaties, bedrijven, overheden … die ruimtes voor maatschappelijke initiatieven beschikbaar kunnen stellen.
Je kent zeker een plek in je buurt of in de stad waarbij je denkt: laten we daar iets mee doen! Een plek vol mogelijkheden, die tot de verbeelding spreekt, die onderbenut, of volledig onbekend is. Een plek, tijdelijk of definitief, waar mensen zouden kunnen samenkomen, creëren en werken, zorgen, ontmoeten of feesten. Dit kan een braakliggend terrein zijn, een leegstaand pand, een verloren hoek, je eigen straat of je voortuin. Niemand kent de stad beter dan jij.

Wij verzamelen intussen alle input en komen uit op 65 plekken. Rond negen plekken gaan we het komende jaar heel actief aan de slag. 

Zie ook

28 april 2017

Momenteel legt het ontwerpteam samen met de stad de laatste hand aan het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Brugge. Ontdek de stand van zaken van dit project hier!

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven