Food lab

Foodlab Brugge heeft een volledige nieuwe site: foodlab.brugge.be

 

Brugge is partner in het Europees Food Smart Cities project. Doel van het project is het creëren van een netwerk van Food Smart Cities, dat de ontwikkeling en implementatie van een duurzaam, inclusief, flexibel, effectief en efficiënt stedelijk voedselsysteem faciliteert. Dit project heeft een expliciete link met het door de gemeenteraad goedgekeurde klimaatplan.
Via het netwerk ‘Food Smart Cities for Development’ werkt de Stad ook samen met negen andere Europese steden, waaronder Milaan (leadpartner), Turijn, Marseille, Barcelona…

 

Concreet is er al een Brugs Food Lab opgericht, dit is een kennis- en ontmoetingsplatform van stakeholders (middenveldorganisaties) die expertise hebben rond de 3 thema’s (stadslandbouw, korte keten en voedselverlies) en lokale beleidsmakers.

Samen met de facilitator (Coduco ism FSE Network) ontwikkelden ze de duurzame voedselstrategie voor Brugge  opgebouwd rond stadslandbouw, korte keten, fair trade en voedselverlies, werkten "food guidelines" uit en bereiden acties voor.

 FSe Network http://fsenetwork.org/
is een Europees lerend netwerk van organisaties die werken rond voedselafval. FSE Network heeft verschillende lokale platformen die deze organisaties bijeenbrengt overheen Europa. FSE Network werkt actief naar Zero Food Waste Cities en is lid van Feedback

Coduco: http://www.coduco.be/nl
is een consultantiebedrijf rond duurzaamheid en overheidsopdrachten. Rob, de zaakvoerder, was tevens oprichter van RABAD en faciliteert dit netwerk rond duurzame voeding in Brussel nog steeds.

Bekijk hier alvast hoe de voedselstrategie in Brugge tot stand kwam en hier voor de presentaties tijdens de publieksdag in sept 2015.

Op 28 en 29 mei 2016 was er een foodfestival (H)eerlijk Brugge rond deze thema’s. Bekijk hier het filmpje van de feeding the 5000

De bedoeling is om via uitwisselingen en vormingen een duurzaam voedselbeleid te ontwikkelen en samen met verschillende partners nieuwe initiatieven op te zetten. Con-sumenten moeten bijvoorbeeld gestimuleerd worden om producten te kopen bij lokale boeren of hoevewinkels. Ook het gegeven stadslandbouw is nieuw en kan verder worden uitgewerkt. Het kan gaan om stadstuinen en pluktuinen tot sla in vensterbakken. Voedselverlies kan aangepakt worden in verschillende stappen van het proces (bij bedrijven, distributie consumenten). Duurzame voeding is ook het principe achter fairtradeproducten.

 

Stad Brugge ontving hiervoor de klimaatprijs ( 30.000€) en werd genomineerd voor de Food Waste Awards  !

De klimaatprijs wordt vanaf 2016 jaarlijks uitgereikt en zet duurzame klimaatprojecten van gemeenten en steden in de kijker die een bijdrage leveren aan het behalen van de lokale en Vlaamse milieu- en klimaatdoelstellingen. Per provincie worden twee lokale projecten beloond.

 

Wil jouw organisatie meewerken in het Brugs Food Lab, neem dan contact op met de dienst Leefmilieu: leefmilieu@brugge.be

 

20170210_pu_foodlabdig.pdf

Foodlab Brugge heeft een volledige nieuwe site: foodlab.brugge.be

 

Organisaties in het Food Lab

 

Facilitators

Joris Depouillon - FSE Network

Rob Renaerts - Coduco

Stadsdiensten:
Leefmilieu, Noordzuiddienst, Groendienst, Welzijn, urbanisatie, Lokale economie

Organisaties/verenigingen:
‘t Ambrozijn
100%West-Vlaams
biobedrijf Vermeulen
Boerenbond
Buurderij
CVN/Natuurpunt
Curando vzw
De KABA
De Mollik
EVA Brugge
EVA

Farm Meat
Foodclub Unizo

Handmade in Brugge
Horeca Brugge
Hotel- en Toerismeschool Spermalie
Howest
Inagro

Innovatiesteunpunt
Kopjezwam

kringloopkrachten
Landelijke Gilde
LETS/Soepcafe
Provincie West-Vlaanderen
Project W²
Restaurant Reliva
Soepcafe

Syntra

tinygreenfarms
Tuinhier
Velt Brugge
Velt nationaal
Vives,
Visgro

Voedselteams
VOKO/Vormingplus

Westreex
Vredeseilanden
Zonnekeuken

flyer_a5_brugs_food_lab.pdf

De Food Guidelines of voedselrichtlijnen  zijn de duurzame voedselstrategie voor Brugge.

Ze werden opgesteld op basis van de SWOT-analyse en consultaties op de publieksdag.

Ze behandelen vijf thema’s: Korte Keten, stadslandbouw en –tuinieren, voedselverlies, fairtrade en andere thema’s. 

 

KORTE KETEN
1. Vergroten van de zichtbaarheid van korte ketenproducten in horeca en lokale verkooppunten

2. Vergroten van de rechtstreekse verkoop van lokale producten

 

STADSLANDBOUW- Stadstuinieren
3. Realiseren van voorbeeldprojecten rond stadstuinieren

4. Stimuleren van stadstuinieren bij consumenten (individueel of collectief)

 

STADSLANDBOUW
5. Heroriënteren van de stadslandbouw in functie van de vraag van de stad Brugge en omliggend gebied

6. Verduurzamen van de stadslandbouw

VOEDSELVERLIES
7. Structurele herverdeling van voedselverlies bij actoren met grote hoeveelheden voedseloverschotten (vismijn, scholen, grootkeukens, veiling, evenementen)

8. Reductie van voedseloverschotten bij publieke organisaties

FAIRTRADE
9. Vergroten van de zichtbaarheid van fairtrade in horeca en lokale verkooppunten

10. Vergroten van aantal verkooppunten van fairtrade

 

ANDERE

11. Educatie rond duurzame voeding

12. Promoten van vegetarische voeding bij middenveldorganisaties en bij stadsdiensten

20170210_pu_foodlabdig.pdf

Foodlab Brugge heeft een volledige nieuwe site: foodlab.brugge.be

 

Wedstrijd 2017

Stedelijke voedselsystemen moeten een antwoord bieden op de bevolkingsgroei, de effecten van de klimaatverandering en de complexe socio-economische problemen. De duurzame voedselstrategie (opgemaakt i.s.m. het Food Lab in kader van het Europees Food Smart Cities for development project) werkt hier acties voor uit rond thema’s stadslandbouw, korte keten, Fair Trade, voedselverlies en minder vleesconsumptie.

Naar aanleiding van deze duurzame voedselstrategie (opgemaakt i.s.m. Food Lab) en de ambitie om klimaatneutraal te worden in 2050 (klimaatplan), schreef Stad Brugge opnieuw een wedstrijd uit om projecten in Brugge rond duurzame voeding financieel te ondersteunen.

Deze projecten moesten kaderen in een van de volgende thema’s: stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten, voedselverlies, Fair Trade en minder vleesconsumptie.

Voor de wedstrijd duurzame voeding boog een technische jury zich over de 6 ingediende projecten. De geldprijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag. Dit wordt bewezen via verslag aan dienst leefmilieu met facturen. Er wordt aan 5 projecten een dergelijke geldprijs uitgereikt. Als het project niet doorgaat, behoudt Stad Brugge het recht om de geldprijs terug te vorderen of niet uit te reiken.

Volgende projecten wonnen 2500€:

*Eva vzw: masterclas voor horeca:  vegucation roadshow Brugge.
Ze zetten op zoveel mogelijk aspecten in van  duurzame voeding maar focussen op het plantaardige aspect omdat hiermee 40% besparing op de voedselvoetafdruk kan behaald worden. Tijdens de masterclass worden chefs geïnspireerd door de veelzijdigheid van de plantaardige keuken. Bekende en minder bekende groenten komen aan bod, de rijke diversiteit aan ingrediënten om een plantaardige maaltijd te bereiden waarin niemand zijn stukje vlees zal missen, vormt de kern van de zaak. De deelnemers aan de masterclass krijgen meer inspiratie om hun klanten te bekoren, of het nu vegetariërs, vleesverlaters of rasechte carnivoren zijn. Met Vegucation bereiken ze burgers via de chefs en helpen ze een stad om de klimaatdoelstellingen te halen.

*Vredeseilanden: ondersteuning goodfood@school voor trajectbegeleiding schoolfoodlab te Brugge
Vredeseilanden wil jongeren stimuleren om voor gezonde en duurzame voeding te kiezen op school, en daarbuiten. Met het nationaal programma GoodFood@School gaan ze samen met GoodPlanet en Fairtrade Belgium volop voor duurzame voeding. Hun plan: in alle Vlaamse scholen een gezond en duurzaam voedingsbeleid tegen eind 2021.
In Brugge willen ze komend schooljaar intensief één grootkeuken op een school begeleiden, een SchoolFoodLab. Gaande van een grondige analyse of nulmeting, het opmaken van een stappenplan, een inhoudelijke ondersteuning, een communicatie, samenwerkingen en een evaluatie.
De geleerde zaken wordt gebruikt als opschaling voor andere SchoolFoodLabs, voor contractcateraars zoals Sodexco, Compass,… en voor het beleid.

*voedselbos van Natuurpunt CVN: oprichten voedselbos hoeve Hangerijn en basisschool Paalbos.
Als Natuurpunt CVN willen ze mensen samenbrengen in een West-Vlaams netwerk rond Voedselbossen om kennis, planten en zaden uit te wisselen. Zo wordt er meer geëxperimenteerd om tot nieuwe verdienmodellen te komen en nieuwe agrarische praktijken met meerjarige teelten en kleine waardevolle landschapselementen. Om zo te komen tot duurzame landbouw.

*Opstap vzw: duurzame voeding in de Tandem ism de Samentuin -soepercafe
Wekelijks zullen kinderen van Freinetschool De Tandem samen met een kok en diverse vrijwilligers een soeplunch klaarmaken. We zullen hiervoor vooral groenten uit onze eigen moestuin en ons voedselbos gebruiken en aanvullen met bioseizoensgroenten.
Het project zal starten in het schooljaar 2017-2018 in een opstartfase met het aanbod van een soeplunch op donderdag (veggiedag). In het daaropvolgende schooljaar kan dit verder worden uitgebreid naar een volwaardige vegetarische maaltijd op meerdere weekdagen.

Met dit project willen we de verbinding maken tussen de Samentuin De Tandem en het aanbod van middagmaaltijden en soep voor de kinderen van Freinetschool De Tandem. Samentuin De Tandem is een moestuinproject in samenwerking met VELT waarbij ouders en buurtbewoners op een ecologische manier samen tuinieren.

Het moestuinproject sluit nauw aan bij de visie van de school omtrent het promoten van duurzame voeding. Binnen de schoolwerking worden een aantal richtlijnen rond gezonde voeding gevolgd: de school is snoep- en frisdrankvrij. Tijdens de speeltijd wordt aan alle kinderen elke dag een stuk fruit aangeboden. Dit wordt bekostigd door vzw Op Stap die als oudervereniging hiervoor de nodige fondsen werft. De aankoop van het fruit gebeurt al meer dan 10 jaar bij een vaste leverancier met het erkende label van biogarantie.
Het moestuinproject heeft ook de verdere verdeling van biologische groentepakketten gestimuleerd. Sinds drie jaar is de school een afhaalpunt van de groentepakketten van Biobello.

*Rene De molder: creatie van een  Brugs ‘Goed Eten Bij Ons’: BrugGE-BO certificaat en de promotie van  lokale producenten en verkooppunten.
Doel is de consument te informeren over de kwaliteit en beschikbaar van gezonde, biologisch en ecologisch verantwoorde voeding dit via de creatie van een  Brugs ‘Goed Eten Bij Ons’ BrugGE-BO certificaat en de promotie van  lokale producenten en verkooppunten.  Dit houdt definiëren van de producten , inventarisatie, kiezen van testproducten en maken van een brochure in.

Proficiat aan allen! We kijken uit naar de uitwerking van deze projecten!

 

 

 

Voorwaarden

De voorwaarden om een project in te dienen, vindt u terug in het reglement hieronder.

Bedrag
De winnaars kunnen een geldprijs van maximum €2500 bekomen.

Uitzonderingen
Volgende projecten kunnen niet deelnemen aan de wedstrijd:
• partijpolitieke of partijgebonden activiteiten;
• activiteiten gericht op winstbejag, met uitzondering van innovatieve projecten in opstartfase.

Procedure
• Voor 31 juli 2017 moet het dossier ingediend worden
• Dit kan digitaal: leefmilieu@brugge.be   of via post: Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
• Info: 050 47 53 80

REGLEMENT

Artikel 1
vzw’s, feitelijke verenigingen van bewoners en particulieren kunnen deelnemen met projecten die inspireren, informeren of sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag rond een van volgende thema’s: stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten, voedselverlies , Fair Trade en minder vleesconsumptie
Zowel projecten in Brugge die gepland zijn voor 2017 als projecten die al uitgevoerd zijn in 2016/2017, (en nog niet eerder voor deze wedstrijd ingediend) komen in aanmerking.

Artikel 2
De ingediende projecten moeten kaderen in een van volgende thema’s (zowel sensibilisatie als actieprojecten komen in aanmerking) : stadslandbouw, stadstuinieren, korte keten, Fair Trade, voedselverlies en minder vleesconsumptie.
Onder stadslandbouw verstaan we het produceren van voedsel in, om en voor de stad (individueel, collectief of als ondernemer).

De korte keten is een duurzaam afzetsysteem waarbij een rechtstreekse relatie bestaat tussen de producent en de consument. In de korte keten verkoopt de producent rechtstreeks aan de consument.

Voedselverlies is elke reductie in het voor menselijke consumptie beschikbare voedsel dat in de voedselketen, van oogst tot en met consumptie, plaatsvindt.

Fairtrade helpt boeren een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat ze kunnen leven van hun werk en kunnen investeren in een duurzame toekomst.

Artikel 3
Hoe inschrijven?
Om deel te nemen aan de wedstrijd dient het inschrijvingsformulier gebruikt te worden. Dit moet ingediend worden vóór 31 juli 2017 op volgend adres: Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge of via mail: leefmilieu@brugge.be.
De inschrijving omvat minstens volgende gegevens:
*Gekozen thema, locatie
*Startdatum, timing
*Geef concreet aan waaruit het project precies bestaat en welke acties u wilt ondernemen
*Doelgroep, beoogde resultaat
*Gebruik van mediakanalen
*Opgave van ervaring, samenwerking met partners
*Budgettering

Artikel 3
De ingediende projecten worden beoordeeld volgens o.a. volgende criteria: innovatie, sociaal- en milieu-impact, herhaalbaarheid, prijs/kwaliteitverhouding

Artikel 4
De winnaars kunnen een geldprijs, afhankelijk van de kostprijs van het project, met een max. van €2500 bekomen. Deze prijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag. Dit wordt bewezen via verslag aan dienst leefmilieu met facturen.
Als het project niet doorgaat, behoudt Stad Brugge het recht om de geldprijs terug te vorderen of niet uit te reiken.

Artikel 5
Door in te schrijven aanvaardt u de voorwaarden én de beslissing van de jury die voor geen enkele betwisting vatbaar is.
Beslissing wordt genomen door een technische jury. Bij groot aantal deelnemers kan de technische jury een keuze maken en nadien door online stemming de winnaars bepalen.

20170407_sj_blancoinschrijvingsformulierklimaatwedstrijd2017.docx

Wedstrijd 2015

Stad Brugge wil haar inwoners ook oproepen en stimuleren om mee te werken aan een klimaatneutraal Brugge 2050.
Ter ondersteuning van dit project rond duurzame voeding schreef Stad Brugge een wedstrijd uit om projecten in Brugge die opgestart zijn in 2015 of die opgestart worden binnen de eerste 6 maanden, financieel te ondersteunen.
Deze projecten moesten kaderen in een van de volgende thema’s: stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten, voedselverlies, Fair Trade en minder vleesconsumptie.

Er waren 12 deelnemers, volgende projecten werden uitgekozen als winnaar:

- Soepcafé: Sociaal versterkend werken d.m.v. voeding- voedselverlies: ophalen van voedseloverschotten in supermarkten met fiets + verwerking ervan, zij willen budget gebruiken voor aankoop overdekte trapfiets

- Visgro: project rond promoten van onbekende vissoorten (voedselverlies)+ leren verwerken ervan, wil budget gebruiken voor deze actie op te starten

- vzw opstap: brug slaan tussen het bestaande moestuinproject en de schoolbuurt (2.28 hectare ter beschikking) , wil budget gebruiken aankoop materiaal, begeleiding door Velt

- vzw Oranje: samen met Zerofoodwaste, partners en buurt een verdeelpunt oprichten voor voedseloverschotten, wil budget gebruiken voor o.a., aankoop frigo's

- Voedselbos: d.m.v. vormingen en Brugse organisaties een voedselbos creëren, wil budget gebruiken voor cursussen en creëren van voedselbos (plantgoed, beheerswerken)

- Kopjezwam: kweken van oesterzwammen op koffiegruis en brouwslob, na de oogst van de oesterzwammen hergebruik van het substraat als

compost + uitbreiding naar daklandbouw, wil budget gebruiken o.a. voor materiaal kweekruimte, bakfiets

 

Zij krijgen een geldsom van 2500€. Deze prijs moet gebruikt worden om de werken of aankopen te bekostigen die beschreven zijn in de aanvraag. Dit wordt bewezen via verslag aan dienst leefmilieu met facturen. Als het project niet doorgaat, behoudt Stad Brugge het recht om de geldprijs terug te vorderen of niet uit te reiken.

WEDSTRIJD 2016

Naar aanleiding van de deelname aan het Food Smart Cities project, schreef Stad Brugge opnieuw een wedstrijd uit om projecten in Brugge rond duurzame voeding die opgestart zijn in 2015 of opgestart worden in 2016, financieel te ondersteunen!
Vzw’s, feitelijke verenigingen van bewoners en particulieren konden deelnemen met projecten die inspireren, informeren of sensibiliseren rond klimaatvriendelijk gedrag in een van volgende thema’s: stadslandbouw/stadstuinieren, korte keten, voedselverlies , fair trade en minder vleesconsumptie.

De beslissing wordt genomen door een technische jury + een online stemming via www.bruggeklimaatneutraal.be

Winnaars: Howest, Visgro, Oranje en woonzorgcentrum Engelendaele!
Zij krijgen een geldprijs van  €1500.

Visgro: Visgro wil project Pretty girl (fish burger) opstarten.
Dit is specifiek gericht op voedselverspilling (minder gekende vissoorten), biologisch afbreekbare verpakking, educatie en het sociaal engagement van Footstep.
Howest: Het project beoogt het behalen van meerdere doelstellingen, namelijk (1) voedselverspilling voorkomen door het voedseloverschot te gebruiken op een creatieve manier, (2) studenten meer bewust maken van voedselverspilling, waarbij ze inzicht verwerven in de wereldkeuken en vaardigheden aanleren hoe ze op basis van voedselresten een gezonde maaltijd kunnen verwerken, (3) Ondersteuning en sociaal engagement verhogen voor kwetsbare doelgroepen.

Oranje: Oranje vzw en buurtwerking Annabil willen een moestuin in de Petersliestraat waarbij ontmoeting  en ecologie centraal staan. De groenten van de moestuin kunnen geconsumeerd worden in en door de buurt. Ze kunnen ook verwerkt worden in het soepcafé en uitgedeeld worden in het buurtrecup. Het kweken van bio-groenten en dus de ecologische principes daarbij staan bovendien voorop ism Velt .
Woonzorgentrum Engelendaele: Via het project Warme Tuin willen ze ism Landelijke Gilden de tuin openstellen naar de buurt (iedereen die op loopafstand woont) om er te moestuinieren. Hun bewoners willen ze mee laten genieten van de bedrijvigheid die het tuinieren met zich meebrengt. Doelstelling ligt niet op de hoge opbrengst, wel op de beleving en inzet op ecologisch tuinieren met infomomenten over composteren, alternatieven voor pesticiden

 

 

Foodlab Brugge heeft een volledige nieuwe site: foodlab.brugge.be

 

Proef de toekomst in (H)eerlijk Brugge – Future Food! In 2018 gaat dit door op 27 mei in het Astridpark!

Op 27 augustus 2017 liet Stad Brugge i.s.m. het Food Lab je proeven van duurzame en innovatieve voeding in hartje Brugge !(Astridpark).

Kijk hier voor film

Via allerhande doe- activiteiten en proevertjes kwam je er alles te weten over: zelf je groenten telen, stadslandbouw, lekkere receptjes met lokale ingrediënten, minder vlees eten, tips om minder voedsel te verspillen, fairtrade en biologische producten.

Er ging ook een wedstrijd door in het Astridpark:

134 personen dienden een volledig ingevuld stempelformulier in bij de infostand op (H)eerlijk Brugge  op 28 augustus 2017.
*Volgende 2 personen winnen een moestuinpakket (twv 80€) van DCM: fam. Hagers, fam. de Jonge
2 x 2 zakken DCM Hydrokorrel (40 L)
2 x 2 zakken DCM Vivimus Groenten & Kruiden (60 L)
2 x 3 zakken DCM Ecoterra Groenten & Kruiden (60 L)
2 x 1 zakje DCM Meststof Groeten & Kruiden (750 g)

*3 personen winnen een bon voor streekproduktenmand (twv 30€) : fam. Daerden, fam. Lygier, fam. Missault

*2 personen winnen een ontbijtbon (twv 39€): fam. Derous, fam.Decuyper

*1 compostvat (twv 22€)  voor fam. Van Daele

* 2 kinderboeken over kriebelbeestjes voor: fam. Depauw en fam. Ballegeer
Zij ontvangen ook elk een zakje DCM Meststof Groenten & Kruiden (750 g)

 

Op het menu stond:

Om 11 u: première kortfilm duurzame voeding (Magdalenakerk)

van 11u-17 u:
* gratis proevertjes
* doe-activiteiten van de leden van het Brugs Food, zowel voor volwassen en als kinderen
* wedstrijd.

van 11u-19u:
*geniet van een hapje en drankje in de chillzone
*streekproduktenmarkt Local Heroes
*kookdemo's (tot 18u30)

van 19u tot 22u:
*Afsluitmoment

info op www.heerlijkbrugge.be

Facebook: https://www.facebook.com/events/1853129581618086/

 

 

In 2016 ging de eerste editie van (H)eerlijk Brugge door:

In het kader van dit FSC project werd op 28 en 29 mei 2016 het evenement Heerlijk Brugge (video) georganiseerd om bewustmaking te creëren bij de Bruggeling rond duurzame voeding (stadslandbouw, korte keten, voedselverlies, Fair Trade). Je kon er deelnemen aan het gratis banket op basis van voedseloverschotten (video feeding the 5000): Pieter Lonneville (Tête Pressée), Wim Lybaert en de leerlingen van Spermalie, Hotel en Toerismeschool Brugge, toverden een heerlijk gerecht voor u klaar!

Op de Streekproductenmarkt Local Heroes kon je lokale producten kopen en de Fair Trade Exhibition stond tentoon in het Atrium van het Station.

Eveneens was het een uitgelezen moment voor de organisaties van het Food Lab om naar buiten te treden met hun activiteiten.

En vooral om iedereen te laten genieten van (h)eerlijk eten!

Winnaars van de stempelactie: Veerle roosbeek, Leni Vandendriessche, Dries de Ghein, Mattao, Korneel Vansteelandt, Sofia Swertvaegher, Lieven dupont, Lieve Van Hauwaert, Lilou Haelwijck

Dagfavoriet is kopjezwam, zij ontvangen 500€ voor hun project.

Info: (H)eerlijk Brugge

FB:  https://www.facebook.com/events/1584068458580599/

20170627_pu_hbflyera5v1.pdf

Foodlab Brugge heeft een volledige nieuwe site: foodlab.brugge.be

 

Het food Lab organiseerde (H)eerlijk brugge op 28-29/5/2016.

 

Het Food Lab koos  enkele actiepunten uit die de organisaties samen verder willen ontwikkelen.

Hieronder volgt een overzicht van deze actiepunten. 

 

1) Duurzaamheid een prominentere plaats geven in koksscholen, acties rond duurzame voeding naar scholen en cateraars

Zie ook  https://www.goodfoodatschool.be/nl/doe-mee (Vredeseilandne/Rikolto is lid van food Lab) 

en 2 gratis infosessies van Vormingplus: https://www.vormingplus-brugge.be/gezonde-maaltijden-op-school-goodfoodschool

 

 

20170213_pu_duurzamevoedingdefweb.pdf

2) Visoverschotten van vismijn valoriseren door deze te verwerken en herverdelen 

zie ook winnaars van de wedstrijden: project pretty fishburger en website noordzee-kust.be om minder gekende vissoorten te promoten en zo voedselverlies te vermijden

 

3) Creëren Korte Keten Hub(s)

De beleidsgroep ‘Korte Keten regio Brugge’ en het Brugs Food Lab merkten op dat landbouwers uit de regio Brugge zoeken naar korte keten afzetmarkten voor hun producten. Consumenten en handelaars zijn op hun beurt op zoek naar mogelijkheden om gemakkelijk lokale producten te kopen.

Daarom werd door de provincie West-Vlaanderen, met steun van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) en alle steden en gemeenten van het arrondissement Brugge, beslist om een strategisch plan voor het ontwikkelen van korte keten hub(s) voor de regio Brugge op te maken.

Dit project startte begin 2017, zie tabblad project korteketen

 

4) Verbinden van vraag en aanbod van gronden voor stadstuinieren/landbouw

 

Wil je een csa of ander innovatief landbouwproject opstarten in Brugge? 

Zie je in je eigen buurt ruimte voor het opstarten van een moestuin met de buren?

 

Contacteer zeker het Food Lab  leefmilieu@brugge.be!

 

 

5) Verbinden vraag en aanbod van voedseloverschotten

Verschillende organisaties in het Brugse Food Lab werken met voedseloverschotten:
Soepcafé Brugge, Kopjezwam, sociale kruidenier de KABa, Oranje, Peter Clerckx …

 

website de Schenkingsbeurs:

Elke dag mogen tonnen nog perfect eetbare voedingswaren om een of andere reden niet meer worden verkocht of worden ze vernietigd.

Anderzijds moeten voedselhulp- en sociale organisaties een antwoord bieden op de steeds groeiende vraag van mensen in armoede of in een andere vorm van sociale uitsluiting.

De Schenkingsbeurs biedt een oplossing door voedselbedrijven die over onverkochte goederen beschikken (schenkers) in verbinding te brengen met de voedselhulp- en sociale organisaties die op zoek zijn naar schenkingen (ontvangers). Zodoende vergemakkelijkt het voedselschenkingen.

Het platform van de Schenkingsbeurs versterkt de samenwerking tussen de potentiële schenkers en de ontvangers die belangstelling hebben voor de kwalitatief hoogstaande schenkingen. Het platform helpt deze verschillende actoren doeltreffender samen te werken door moderne tools voor informatiebeheer te gebruiken, als aanvulling op de reeds bestaande relaties inzake schenkingen. Het platform stelt de schenkers en de ontvangers een geheel van tools voor om voedselschenkingen te bevorderen en te beheren.

6) Ontwikkelen van handleiding rond duurzame voeding voor evenementen

 

Stad Brugge besliste om vanaf 2017 duurzame voeding aan te bieden op eigen evenementen en recepties, de stadsdiensten gebruiken hiervoor deze handleiding.

Vanaf 2017 werkt Stad Brugge op stadsrecepties en eigen evenementen met duurzame voeding.

OOK OP JOUW EVENT?
De handleiding voor duurzame voeding op evenementen is gebaseerd
op een ‘en/en-verhaal’:
➜ gebruik lokale, seizoensgebonden en eerlijke producten,
➜ én kies voor Fair Trade als het voedingsproduct niet lokaal kan
worden geproduceerd,
➜ én ga altijd voor duurzame vis,
➜ én voorzie altijd een evenwaardig vegetarisch aanbod (of, nog beter,
doe het 100% veggie),
➜ én kies - indien mogelijk - voor een bio aanbod,
➜ én vermijd voedselverspilling en afval.

20170213_pu_duurzamevoedingdefweb.pdf

7) eetbare parken creëren

Dankzij de wedstrijd kon er door Natuurpunt/CVN reeds een voedselbos opgestart worden in Freinetschool De Tandem maar we zoeken nog andere mogelijkheden !

Foodlab Brugge heeft een volledige nieuwe site: foodlab.brugge.be

 

Hier vind je tips terug over:

*Lokaal, seizoensgebonden voedsel

*Fair Trade

*Minder vlees

*duurzame vis

*voedelverlies

*zelf kweken

 

Kies voor lokaal, seizoensgebonden

Koop zoveel mogelijk plantaardige, eerlijke seizoensproducten uit eigen streek.
Inspiratie nodig? Kijk op de korteketenkaart.be.

Tomaten, aardbeien in de winter? Die hebben een lange reis afgelegd of komen uit energieverslindende serreteelt.
Ga voor bio: biologische landbouw en veeteelt zijn minder vervuilend, produceren minder broeikasgassen en zijn goed voor de biodiversiteit

Een handige seizoenskalender vind je hier: Velt

 

Waar kan je oa. produkten van lokale landbouwers vinden?
Voko 
Buurderij 
Voedselteams Brugge   https://www.facebook.com/voedselteamsbrugge
100% West-Vlaams
boer Bas
Farm Meat

 

 

 

Ga voor Fair Trade

Bananen, rijst, koffie, cacao … kunnen we hier niet telen. Koop ze daarom fair trade, want:
• Je garandeert een waardig loon voor de boer in het Zuiden.
• De boer kan investeren in infrastructuur, gezondheidszorg en onderwijs voor zijn gemeenschap.
• Je krijgt een product op je bord dat gemaakt is met respect voor mens en milieu.

Waar vind je Fair Trade?
Op Fair Trade-evenementen, de kalender zie je op www.brugge.be/agenda-fair-trade-acties 
In je vertrouwde supermarkt, de bioshops en de Oxfam wereldwinkels.
In heel wat Brugse cafés, restaurants en steeds meer winkels.
Check het Fair Trade Stadsplan op www.brugge.be/fairtrade

 

Eet minder vlees, maar kies voor lokaal duurzaam geproduceerd vlees

1 jaar lang, 1 dag per week geen vlees eten, is hetzelfde als 1250 km fietsen in plaats van met de auto te rijden.
Info en receptjes: www.evavzw.be/

Doe (in voorjaar) mee aan de campagne 40 Dagen met minder vlees en vis

Wist je dat er ook een leuke, lekkere manier is om je ecologische voetafdruk te minderen? Het opzet is simpel: 40 dagen minder vlees en vis eten. En dat met zo veel mogelijk mensen. Meedoen kan al vanaf 1 dag.

DagenZonderVlees is geen pleidooi voor het volledige vegetarisme, maar een warme oproep om bewust minder vlees en vis te eten. De overconsumptie van dierlijke voeding is immers een van de grote oorzaken van de klimaatverandering. Wanneer we toch vlees eten, kiezen we best voor lokaal, duurzaam geproduceerd vlees. En ook op het vlak van voedselverspilling en verpakkingen kunnen we onze milieu-impact nog flink verkleinen.

Deze actie past ook in de duurzame voedselstrategie van Stad Brugge en doel om tegen 2050 Brugge klimaatneutraal te worden.

Per vegetarische dag bespaar je immers
•11m2 op je ecologische voetafdruk
•1000 liter water en 2 kg broeikasgassen.

 

 

Leg duurzame vis in de pan

Koop vis liefst met MSC- of ASC-keurmerk* die garanderen duurzame en verantwoorde visserij. Vermijd vis met rode kleurcode in de recentste viswijzer ( viswijzer WWF), die is overbevist of de vangst/kweek is té belastend voor het mariene ecosysteem.

Of koop lokaal duurzame vis en laat je verrassen door een minder gekende vissoort!

Info: https://valduvis.be/

http://noordzee-kust.be/

Vermijd voedselverlies

In Vlaanderen ontstaat er elk jaar ongeveer 2 miljoen ton aan voedselverlies en nevenstromen.
Alleen al het weggegooid voedsel is een zorgwekkende hoeveelheid. De gemiddelde Vlaming kiepert elk jaar 18 tot 26 kg voedsel in de vuilnisbak (vooral brood, fruit en groenten). Voor alle Vlaamse gezinnen samen zijn dat 6000 goed gevulde vuilniswagens of een file van 42 km!

Van landbouwer tot consument: in de hele keten ontstaan voedselverlies en nevenstromen. Deze verspilling doet de
voedselproductie/energieverbruik stijgen en is slecht voor het milieu.

Tips en recepten vind je op

www.koelkastinorde.be,
www.solvefoodwaste.eu
www.vlaco.be
empty the fridge

 

 

Kweek zelf

*Zelfs met een kleine ruimte , kan je al je eigen groentjes kweken, bv in bloembak, moestuinbak,...

Info en tips over ecologisch tuinieren en composteren:

Velt.be
Vlaco (kringlooptuinieren/composteren)
Tuinhier

Je vindt hier ook een handige zaaikalender terug.

 

Dienst leefmilieu: kringloopkrachten geven infosessies over composteren en kringlooptuinieren

leefmilieu@brugge.be of t 050 47 53 80

 

 

*Bij de volkstuintjes op St.-Pieters is er een educatief hoekje over composteren, ecologisch moestuinieren, goed
je planten kiezen en verzorgen,voedselverlies …
De verantwoordelijken zijn kringloopkrachten, vrijwilligers opgeleid door Vlaco en begeleid door de dienst leefmilieu. Zo wordt de kringloopgedachte verspreid. contact:  buurtwerk.sint-pieters@brugge.be, t 050 31 03 27

*Met een moestuin help je ook onze bijtjes: http://www.weekvandebij.be/goede-bijenplanten/in-de-moestuin

 

* Gebruik geen pesticiden: trek natuurlijke vijanden aan in je moestuin. Natuurlijke vijanden van luizen en andere zuigende insecten zijn: lieveheersbeestjes, zweefvliegen, oorwormen, schildkevers en wespen.

• Zorg voor voldoende voedsel voor deze vijanden door bloemen te planten die veel stuifmeel en nectar bevatten
en al vroeg op het jaar bloeien.
• Combineer diverse groenten, kruiden, bloemen (ook bloeiende = doorschietende groenten)
• Zorg voor huisvesting (nestkastje, insectenhotel, takkenwal, dode stengels, dood hout, …).

 

*Wanneer tuinieren een te zware belasting vormt, kan de Dienst Ergo aan Huis (OCMW)  je helpen met het creëren van een onderhoudsvriendelijke tuin.Na afspraak is het mogelijk om ergonomisch tuingereedschap uit te testen. Een vrijwilliger kan je tuin komen bekijken en gerichte tips geven. Zo kan je terug zelfstandig tuinieren en genieten van je tuin.

Info: zorgeloos tuinieren

 

 

Heb je zelf geen tuin?

*Wie graag tuiniert, maar zelf geen tuin heeft, kan een volkstuintje huren. De volkstuintjes in de omgeving van Brugge worden
beheerd door verschillende instanties (www.brugge.be/volkstuintje-huren).

*De 20 moestuinbakken van de Triënnale werden verdeeld in verschillende Brugse buurten bij peters/meters

Info: toekomstvanbrugge

* Uitwijken 2017 start binnenkort! De buurtoppepper trekt mee de Brugse buurten in. Ze gaan de groene toer op en bouwen moestuinbakken samen met de buurtbewoners (in het kader van voedselstrategie Food Lab).
Daarna gaan ze in de wijk op zoek naar een vaste plek voor deze moestuinbak. De bedoeling is dat de buurtbewoners samen verder planten, verzorgen en consumeren. Velt vzw zal er alvast al op 6,7,13,14/05 info geven over ecologisch moestuinieren!

*Wil je als buurtcomités of met een paar buurtbewoners een extra impuls geven rond groen in de straat, dan kun je gebruik maken van de buurtoppepper. Deze buurtoppepper kun je aanvragen via de Vrijwilligerscentrale of via www.brugsebuurten.be. Deze buurtoppepper is bedoeld om de leefbaarheid van de buurt te verbeteren en te versterken, bijvoorbeeld door het plaatsen van een groenten- of kruidenbak.  Buurtcomités krijgen hiervoor een extra ondersteuning van maxi­maal 200 euro.

*In de tuin van het Guido Gezelle museum in de Rolweg werken elke zondagvoormiddag vrijwilligers in de moestuin. Als je zelf niet goed weet hoe te beginnen met een moestuin, kan je er de basisprincipes al doende leren. Misschien heb je ervaring, maar beschik je zelf niet of niet meer over een eigen moestuin? Jaarlijks houden de vrijwilligers een picknick in de tuin en worden recepten uitgewisseld. Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met de groendienst op 050 32 90 11 of groendienst@brugge.be

*Wil je een permanent minituintje aan je gevel, dan kun je dat aanvragen bij de Stad Brugge. https://www.brugge.be/klimplant-in-het-voetpad-aanvragen

 

20170515_pu_flyerzaaikalenderweb.pdf

We maken er een kortfilm van!

Om jongeren te betrekken bij thema van duurzame voeding, bieden we gratis filmworkshops aan voor jongeren!

In deze vijfdaagse workshop leren jullie hoe een echte film tot stand komt. Na alle aspecten (beeldtaal, special effects, acteren) onder de knie te hebben, staan jullie voor één dag op een echte filmset (met ervaren ploeg en regisseur) èn ACTIE! 
De film wordt nadien professioneel gemonteerd, voorzien van muziek en afgewerkt tot in de kleinste puntjes. Deze film wordt er één om nooit meer te vergeten.

Organsiatie: dienst leefmilieu i.s.m. Sarazon Creative
Prijs:     Gratis maar motiveer waarom je wil deelnemen!

Locatie: kinderboerderij 7 torentjes, Canadaring 41, 8310 Brugge

Wanneer:

3-7 juli 2017: 8-12 jaar (volzet)

7-11 aug 2017: 12-16 jaar

Meer info: zie folder hieronder of leefmilieu@brugge.be t 050 47 53 80

20170321_pu_filmworkshopweb.pdf

De beleidsgroep ‘Korte Keten regio Brugge’ en het Brugs Food Lab merkten op dat landbouwers uit de regio Brugge zoeken naar korte keten afzetmarkten voor hun producten. Consumenten en handelaars zijn op hun beurt op zoek naar mogelijkheden om gemakkelijk lokale producten te kopen.

Daarom werd door de provincie West-Vlaanderen, met steun van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPO III) en alle steden en gemeenten van het arrondissement Brugge, beslist om een strategisch plan voor het ontwikkelen van korte keten hub(s) voor de regio Brugge op te maken.

Samen met producenten, distributeurs, horeca, detailhandel en bestaande afhaalpunten willen we werken aan de optimalisering van de korte keten afzet in de Brugse regio binnen Stad Brugge en de (verdere) ontwikkeling van één of meerdere korte keten hub(s)*.
 
We willen samen een betere kijk krijgen op de huidige situatie en kansen ontdekken om de komende 6 jaar rond te werken. Op die manier bouwen we aan een optimalisering van de logistiek van korte keten producten.

Op 14 maart 2017 ging er een boerentafel door in het Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Brugge (Sint-Andries). Alle landbouwers in de regio Brugge (Brugge, Knokke-Heist, Damme, Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Torhout, Jabbeke, Blankenberge, Zuienkerke) die willen meebouwen aan een lokale voedselstrategie met focus op distributie waren welkom! In april was er een bevraging bij de distributiesector en horeca. 

Op 8 september 2017 gaat er een inspiratietrip door voor landbouwers, producenten, beleidsmedewerkers, organisaties, horeca- of distributiemedewerkers,… betrokken bij of interesse in de korte keten in de regio Oostende en Brugge.
Deze inspiratietrip is een initiatief van Provincie West-Vlaanderen, Eigen Kweek Oostende vzw, Beleidsgroep ‘Korte keten regio Brugge’, Brugs Food Lab, Coduco en Inagro vzw.
Voor vragen mail of bel Anneleen Dedeyne (anneleen.dedeyne@inagro.be of 051 27 32 26).

 

 

 

Om jongeren te betrekken bij thema van duurzame voeding en Food Lab, boden we gratis filmworkshops aan voor jongeren in de zomer 2017!

In deze vijfdaagse workshop leerden ze hoe een echte film tot stand komt. Na alle aspecten (beeldtaal, special effects, acteren) onder de knie te hebben, stoden ze voor één dag op een echte filmset (met ervaren ploeg en regisseur)!
De film werd nadien professioneel gemonteerd, voorzien van muziek en afgewerkt tot in de kleinste puntjes. 

Organsiatie: dienst leefmilieu i.s.m. Sarazon Creative

Deze kortfilm gaat in première op (H)eerlijk Brugge op 27 augustus 2017 om 11u in de Magdalenakerk
www.heerlijkbrugge.be 

 

Meer info: zie folder hieronder of leefmilieu@brugge.be t 050 47 53 80

20170321_pu_filmworkshopweb.pdf

Foodlab Brugge heeft een volledige nieuwe site: foodlab.brugge.be

 

Op 20 oktober 2017 ontving Stad Brugge de special mention award voor dit project op de 3e bijeenkomst van het Milan Urban food Policy Pact.

De Milaanpact Awards willen acties en uitwisseling in voedselbeleid  stimuleren tussen de deelnemende steden (wereldwijd) van de MUFPP.
http://www.milanurbanfoodpolicypact.org/2017/10/20/the-cities-of-toronto...

De wereldbevolking groeit snel naar 9 miljard mensen. Deze snelle toename zet het voedingssysteem sterk onder druk. Daarom is het voorkomen van voedselverlies een topprioriteit. Wereldwijd gaat immers meer dan 30% procent van al het geproduceerde voedsel verloren…

Voedselverlies zit dan ook vervat in de duurzame voedselstrategie van Stad Brugge en is belangrijk in het behalen van de doelstelling Bruggeklimaatneutraal 2050.

Food Lab Brugge stelde in het kader van het Europees project ‘Food Smart Cities for Development’ een strategie op rond duurzame voeding: de Food Guidelines. Deze strategie werd bekrachtigd door het college van burgemeester en schepenen. Brugge onderstreepte haar ambitie hierrond bij het ondertekenen van het Urban Food Policy Pact (Milaan, oktober 2015).

Een van de strategische prioriteiten onder voedselverlies was de volgende: ‘Reductie van voedseloverschotten bij publieke organisaties’.

Stad Brugge spitst de actie rond voedselverlies toe op de sector zorginstellingen en  krijgt van OVAM een subsidie van 50 procent voor het project. OVAM en departement WVG (welzijn, volksgezondheid en gezin) worden ook verder betrokken bij de concrete uitwerking.

Stad Brugge en het Brugs Food Lab willen met dit project

*bewustmaking creëren bij een wijd publiek
*kosten besparen voor deze zorginstellingen
*uitstoot van broeikasgassen (gelinkt aan het gederfde voedsel) verminderen.

Deelnemende zorginstellingen zijn: AZ St. Jan , AZ St. Lucas, vzw de Kade, campus Het Anker, Rudderstove (centrale keuken OCMW Brugge) en woonzorgcentra.

De organisatie Foodwin, het Europees innovatienetwerk rond voedselverlies, ondersteunt steden en lokale overheden om voedselverlies te reduceren en doet dit samen met innovatoren en ondernemers. Samen met de dienst leefmilieu zullen zij de zorginstellingen begeleiden en coachen.

Verloop project:

De voorbereidingen zijn al gestart, vanaf september 2017 gaan nulmetignen door. Eerste metingen toonden dat er een voedselverlies is van ong. 25-40%, afhankleijk van instelling en stap in proces.
Tijdens de innovatieworkshop (16 november 2017) volgens methode food Waste Challenge (ontwikkeld door Foodwin) zochten de zorginstellingen samen met experts , stakeholders, Food Lab naar oplossingen voor deze uitdaging.

Deze oplossingen worden nu uitgetest, verfijnd en geëvalueerd. Elke zorginstelling krijgt hiervoor een aanpak op maat. Op basis van dit testtraject stelt elke zorginstelling een implementatieplan op waarop opnieuw een meting volgt. Er wordt ook een handleiding (april/mei 2018) opgemaakt met de methodologieën van de verschillende geoptimaliseerde innovaties die werden ontwikkeld bij de zorginstellingen. Op deze manier kunnen ook andere zorginstellingen aan de slag met oplossingen om voedselverlies te vermijden.

In 2018 komt er een slot event voor de Vlaamse zorgsector waar de resultaten en handleiding zullen worden voorgesteld.

Foodlab Brugge heeft een volledige nieuwe site: foodlab.brugge.be

Interesse om aan te sluiten of vragen over het Brugs Food Lab /duurzame voedselstrategie:

leefmilieu@brugge.be tel 050 47 53 80