Eerste ruimteworkshops van start!

26 april 2016

Het proces om tot een nieuw ruimtelijk structuurplan voor Brugge te komen, is volop bezig. In verschillende workshops met stadsdiensten, hogere overheden en externe partners uit diverse sectoren (sleutelfiguren uit de onderwijs- en zorgsector, Samenhuizen VZW, Voka,…) zaten we reeds rond de tafel om de huidige situatie te analyseren en vervolgens de kansen en opgaves voor de stad op kaart te zetten.

In de eerste workshops trachtten we aan de hand van “zienswijzen op de stad” te onderzoeken op welke sites en thema’s Brugge in de toekomst kan inzetten. We brachten diverse plannen, projecten en inzichten samen om te komen tot nieuwe ambities voor de stad. Hieronder reeds enkele geformuleerd.

Brugge als divers en stedelijk productief weefsel:
Meer ruimte voor economische activiteiten, verweven in de stad

Brugge aan zee: dynamisch kustlandschap:
De relatie tussen Brugge en de kust versterken, revitaliseren van Zeebrugge, klimaatadaptatie

Actieve bakens tussen stad en landschap:
Het potentieel van de groene stadsrand benutten

Brugge als sociaal, zorgend en voorzienend netwerk:
Zorgeconomie en sociale voorzieningen op diverse schalen versterken

Binnenkort gaan we met deze workshops verder om de ambities dieper te onderzoeken en een lange termijnvisie voor de ruimtelijke structuur van de stad uit te schrijven.
Tegelijkertijd zullen we u, de burger, en diverse Brugse organisaties binnenkort bevragen over wat u van het ruimtegebruik in Brugge vandaag vindt. Op welke locaties en voor welke thema’s ziet u kansen? Voor welke doelgroepen moet er meer ruimte moet zijn? Hoe wenst u wonen, werken en recreëren in de toekomst te combineren, ...?

Uw input zal nodig zijn om te bepalen hoe we de ruimte in Brugge de komende jaren en decennia willen invullen.

Zie ook

28 april 2017

Momenteel legt het ontwerpteam samen met de stad de laatste hand aan het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Brugge. Ontdek de stand van zaken van dit project hier!

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven