Een toekomst voor cinema Liberty

Maatschappelijke meerwaarde

Een ontmoetingsplaats creëren, kennismaken met andere culturen en films

Zichtbaar resultaat

Meer publiek en bekendheid van de zaal

Cinema Liberty blijft bestaan

Partners

Cinematek, dienst musea en toerisme van de stad Brugge, openbaar vervoer, andere filmfestivals,

scholen (Brugge en daarbuiten), Brugge Plus, stadsdiensten algemeen

Onze doelgroep

Film- en cultuur liefhebbers, toeristen

Nodige middelen

Vrijwilligers, (werkings) budget, algemene werking en bestuur

Onze ambitie

Film- en cinemacultuur lanceren in Brugge

Kanalen

Communicatie via Brugge, VAF, social media,

Acties, wedstrijden

Wie doet wat

Brugge helpt mee met de communicatie