Deelname woonzorgcentrum Engelendaele

Woonzorgcentrum Engelendaele beschikt over een mooietuin in het Brugse stadscentrum.

 

Via het project Warme Tuin willen ze ism Landelijke Gilden de tuin openstellen naar de buurt (iedereen die op loopafstand woont) om er te moestuinieren.

Hun bewoners willen ze mee laten genieten van de bedrijvigheid die het tuinieren met zich meebrengt.

Doelstelling ligt niet op de hoge opbrengst , wel op de beleving en inzet op ecologisch tuinieren met infomomenten over composteren, alternatieven voor pesticiden

Er zijn al 20 geïnteresseerden.