Deelname Visgro

Visgro wil project Pretty girl (fish burger) opstarten.

Dit is specifiek gericht op voedselverspilling, biologisch afbreekbare verpakking, educatie en het sociaal engagement van Footstep.

Pretty Girl past volledig in de doelstellingen van ‘VISTRAJECT ‘– Visserij verduurzaamt (Vlaamse overheid/dep.visserij).

 

Uitgangssituatie:  de Vlaamse vissers vissen gericht op doelsoorten zoals pladijs en tong. Daarnaast levert de traditionele boomkorvisserij heel wat bijvangst op. Zo zien we soorten als rode poon, steenbolk en hondshaai opduiken, soorten die niet altijd de minimumprijs halen, en dan in het veevoeder belanden (in het allerbeste geval). Ook zijn er gevallen waarbij de discards vernietigd worden. Dit is zonde, want het betreffen hier kraakverse en gezonde vissoorten. Terzelfdertijd kampt het visopleidingstraject van de VDAB voor werkzoekenden met een tekort aan oefenvis en ook voor de leerlingen van de hotelscholen is er nauwelijks vis om op te leren fileren.
                                                                                                               
 
       Doelstelling:  termijncontracten afsluiten met reders om bijvoorbeeld rode poon en steenbolk te leveren aan een afgesproken prijs die hoger en stabieler is dan de veilingprijs. Dit komt tegemoet aan de richtlijnen van het Europees project ‘Visdirect’ van de Vlaamse Visveiling. Een uitbreiding van de fileerafdeling verzorgen en daarmee tegemoet komen aan de voorwaarden om vis te kunnen laten fileren door werkzoekenden en studenten.
 
        Een lokaal inrichten waar de vis voor de visburger gecutterd kan worden, gemengd met kruiden, gevormd en verpakt kunnen worden.

        Een marketingcampagne om dit gezond, lokaal en duurzaam alternatief op de markt te brengen.

        Mogelijkheden onderzoeken om reststromen te valorisen, bv. visbouillon (afval verminderen).
        

Inhoudelijke omschrijving van het project

        Het inrichten van een fileerafdeling HACCP gekeurd door voedselagentschap. Het aankopen van een mengmachine, een cutteraar, een pattyform-machine en een begasbare seal-pack machine. Het ontwikkelen van een duurzame verpakking. Het opzetten van een webwinkel. Het vervaardigen en ontwikkelen van een vis-hamburger (visburger) met de naam ‘Pretty Girl’.

     Bij welke van de strategieën, gespecifieerd in het reglement en de annex, sluit dit projectvoorstel aan?

 ‘Visdirect’ is een project rond alternatieve veiltechnieken. Het wordt uitgevoerd door de Vlaamse visveiling. De bedoeling is om tot een stabielere prijsvorming te komen voor de verschillende vissoorten, vooral de minder bekende en/of ondergewaardeerde vis.
 Food lab van dienst leefmilieu Brugge heeft in het kader van ‘Food Smart Cities’ een project goedgekeurd om voedselverspilling tegen te gaan. Het opkopen van steenbolk en rode poon om er visburgers mee te maken past in deze strategie.
 Visfileerder is een knelpuntberoep. Dit project kan werkzoekenden (VDAB) helpen vis te leren fileren
 Koks in spe leren visfileren, een vaardigheid die niet of nauwelijks aan bod komt in het leerplan.
 Footstep is een beschutte werkplaats waar mensen met een beperking zinvol aan de slag kunnen.
 Er zijn verschillende Europese projecten (EVF AS-4) zoals ‘NorthSeaChefs en vissers’, 100% vis etc. waarbij er inspanningen geleverd worden om onbekende, ondergewaardeerde vis bekend te maken bij het grote publiek. Hoewel beide (succesvolle) projecten zijn afgerond, blijven de resultaten nog veruit onvoldoende.
 100% West-Vlaams (streeklabel) is vragende partij om afgeleide producten van de Belgische visserij in het assortiment op te nemen.
 De VLAM komt werkingsmiddelen tekort om naar behoren een marketing aangaande verse Vlaamse vis uit te voeren. Dit project kan aandacht genereren op een goedkope manier.

 Bijdrage tot de verduurzaming van meerdere schakels binnen de keten

 Voedselverspilling
 Visserij in stand houden
 Aanzetten tot gebruik lokale producten. Clean label.
 Oprichten Fishlabs – uitbreiding van het aantal afgeleide producten – valorisatie van rest-en nevenstromen.
 Productie lokaal houden, beschutte werkplaats, werkzoekenden, stagiaires/studenten
 Volledige optimalisatie en benutting grondstoffen/mariene eiwitbronnen
 Carbon footprint minimaal houden/voedselkilometers
 Uittesten composteerbare verpakking
 Imago van een duurzaame Belgische visserij propageren
 Wetenschap, voeding en gastronomie samenbrengen
 Ecologisch bewustzijn vergroten door mediacampagnes en foodfestivals

 Transformatie realiseren: Een action lab met een sterke transformatiekracht is sterk innovatief, opschaalbaar en heeft als doelstelling de verduurzaming van de agro-voedingsketen.

  Er zijn uiteraard al visburgers. Deze worden vervaardigd met diepvriesvis uit verre landen (Australië, Chili, China, Vietnam). Het product wordt ontdooid (veel vochtverlies) en daarna volgestouwd met water, bindmiddelen, vezels, smaakversterkers, zout etc. Daarna wordt er een krokante korst aangebracht en gefrituurd. De voedingswaarde is heel laag. De Pretty Girl bestaat voor 90% uit lokale, verse, gezonde vis en kan in gezonde olie in de pan gebakken worden.

  We kunnen verschillende burgers maken, zoals de kidzburger, die kleiner is. Op deze manier komt het opgroeiende kind in aanraking met lokaal geproduceerde producten. Ook een frituurbare variant kan geproduceerd worden, zodat het product ook in dit kanaal aangeboden kan worden.

 Concrete resultaten: praktijkgericht met de deelname van individuele bedrijven.
Rondvraag in opmaak. Lijst geïnteresseerde bedrijven wordt doorgegeven.

  De Pretty Girl is een pilootproject van Chef’s Secret met werktitel ‘FISHLABS’. Vanuit die dynamiek kunnen meerdere producten ontwikkeld, uitgestest en in de markt gezet worden. Er ligt een plan op tafel met de naam “VISIBEL” waarbij de 3 beroepsverenigingen, groothandelaars, kleinhandelaars en visventers zullen opereren onder één koepel.