Deelname 't spelopdewagen

tspelopdewagen vzw is een organisatie dat zich inzet op 3 domeinen:
- spelen: wat staat voor het samenbrengen van mensen, gezelligheid, babbelen, een spelletje spelen …
- inclusie: bedoeling is een trainingscentrum voor personen met een (verstandelijke) beperking die binnen de organisatie leren om te werken;
- klimaat: een thuishaven zijn voor verenigingen en initiatieven die actief zijn op het vlak van klimaat en binnen de eigen werking (o.a. horeca) steeds uitgaan van duurzaamheid als basis principe.

Einddoel is het oprichten van een eco-inclusie-spellencafé, gesitueerd in de Langestraat 108, te Brugge.

Binnen deze project oproep omvat dit project volgende principes:
- enkel vegetarische gerechten;
- zoveel mogelijk lokale en BIO grondstoffen;
- indien niet lokale producten niet mogelijk zijn, radicaal kiezen voor fair-trade (vb koffie);
- werken als lokaal distributiepunt voor verdeling van groenten uit de buurt;
- seizoensgebonden producten;
- radicaal werken zonder afvalstoffen (serveren van gerechten in Weckpotjes);
- voorkomen van overschotten: hoeveelheden zodanig proportioneren dat er geen overschotten hoeven te zijn. Kleine porties, maar de mogelijkheid geven om meerdere kleine porties te nemen;
- voorzien van een vergaderlocatie waar andere initiatieven (o.a. klimaatpodium en de toekomstige Brugse Energiecoöperatie) die rond dezelfde thema’s werken kunnen bijeenkomen.
- principieel kiezen voor toegankelijkheid voor personen met een rolstoel.

Bedoeling is om op het vlak van horeca activiteiten een voorbeeldrol te spelen en om daarbij aan te tonen op welke manier het wel mogelijk is om duurzaamheid en klimaat door te trekken binnen de ganse organisatiestructuur van het project en dat te combineren met een economisch haalbaar business model.

Partners zijn o.a. klimaatpodium op het vlak van klimaat en ecologie, GRIP op het vlak van inclusie en 999-games op het vlak van spelen.