Deelname Oranje vzw/Annabil

Oranje vzw en buurtwerking Annabil willen een moestuin in de Petersliestraat waarbij ontmoeting  en het ecologie centraal staan

Het moestuinproject is één van de drie buurtprojecten die plaats vinden in de buurt van de Peterseliestraat

Naar aanleiding van het pop up buurtproject deze zomer in de kerk van het Bilkske en de samenwerking met ‘Delhaize’ die hun voedseloverschotten weggeven, zijn er drie attractieve buurtprojecten  in de Peterseliestraat ontstaan.:
• Soepcafé
• Buurtrecup
• Moestuinen in de Peterselie.

De drie projecten zijn ontstaan op vraag  en in samenwerking met de buurt. Ze zijn belangrijk omdat ze  een plaats te creëren waar iedereen uit de buurt kan samenkomen. De aanwezigheid van het dagcentrum van Oranje  in de Peterseliestraat laat  tevens ontmoetingskansen toe tussen mensen zonder en met een beperking. In kader van vermaatschappelijking van de zorg is dit van groot belang. Een organisatie zoals vzw Oranje en individuele cliënten kunnen veel betekenen voor de buurt en omgekeerd.

De groenten van de moestuin kunnen geconsumeerd worden in en door de buurt. Ze kunnen ook verwerkt worden in het soepcafé en uitgedeeld worden in het buurtrecup.
Het kweken van bio-groenten en dus de ecologische principes daarbij staan bovendien voorop ism Velt .

De aanleg van het moestuinproject zal een belangrijke kost zijn. Het grond verbeteren, paadjes aanleggen, inrichten..
Verder is er ook materiaal nodig : 3 kruiwagens, 5 spades, 5 snoeimessen, 5 drietanden,5 rieken, 5 schoffels, 10 gieters, 5 regenwatertonnen, kompostbakken, kweekbakken, zaad en/of plantgoed .