Deelname Howest

Binnen de Hogeschool West-Vlaanderen worden de studenten en het personeel dagelijks voorzien van diverse dagvers bereide maaltijden, die worden aangeboden in het studentenrestaurant van de campus. Echter gezien de vraag naar maaltijden niet dagelijks evenredig is, kampt de keuken af en toe met een overschot aan voedselrestjes. Aan de hand van dit projectvoorstel wensen we op een creatieve manier mogelijke voedselverspilling tegen te gaan. Het project beoogt het behalen van meerdere doelstellingen, namelijk (1) voedselverspilling voorkomen door het voedseloverschot te gebruiken op een creatieve manier, (2) studenten meer bewust maken van voedselverspilling, waarbij ze inzicht verwerven in de wereldkeuken en vaardigheden aanleren hoe ze op basis van voedselresten een gezonde maaltijd kunnen verwerken, (3) Ondersteuning en sociaal engagement verhogen voor kwetsbare doelgroepen.
Gekoppeld aan de opleidingsmodule ‘Voeding en Omgeving’ zullen de 2de jaarstudenten uit de opleiding Toegepaste Gezondheidswetenschappen creatief aan de slag gaan met voedselresten. Ze verkrijgen hierbij de opdracht om de eetbare voedselresten, afkomstig uit het studentenrestaurant in eigen beheer, te verwerken in nieuwe gezonde gerechten. Binnen deze lessen en workshops zullen worden de studenten worden begeleid en ondersteund door lectoren en medewerkers campus die beschikken over de kennis en vaardigheden betreffende koken met voedselrestjes.

In een eerste stap zal gekeken worden welke voedselresten en welke hoeveelheid hiervan nog bruikbaar zijn voor nieuwe bewerking. Hierbij zal, gezien de voedselveiligheid, rekening gehouden worden met de HACCP regelgeving.
Vervolgens zullen de studenten onder begeleiding van de lectoren en medewerkers campus, gezonde, creatieve gerechten bedenken gebaseerd op wat de wereldkeuken te bieden heeft. Hierbij worden de voedselresten gebruikt en al dan niet aangevuld met (goedkope) streekgebonden ingrediënten. De studenten zullen deze creatieve gerechten vervolgens zelf bereiden in de grootkeuken van de campus.
Het proeven van de maaltijden zal door de studenten zelf gebeuren. Daarnaast wensen we kwetsbare buurtbewoners / hulporganisaties te betrekken in deze beleving met als doel het sociaal engagement te gaan verhogen.
Na deze workshops en maaltijd zullen de studenten een analyse verrichten hoeveel voedsel, via weging, niet werd herleid tot afval. Daarnaast kan bepaald worden welke ‘winst in euro’s’ ze hierdoor bekomen hebben.
Door al deze processen zullen studenten zich bewust worden hoe kostbaar ons voedsel wel is en hoe ze hier zelf in het dagelijks leven mee aan de slag kunnen. De studenten Toegepaste Gezondheidswetenschappen studeren af als gezondheidscoach, waarbij ze individuen, groepen en organisaties motiveren en begeleiden in functie van een gezondere levensstijl. De aangeleerde vaardigheden kunnen ze binnen hun toekomstige carrière inzetten om anderen te helpen en ondersteunen in functie van voedselverlies.

De geproduceerde gerechten zullen achteraf worden uitgeschreven en verspreid worden via 2 kanalen:
                    - een compact papieren receptenboekje
                    - digitaal receptenboekje
Op deze manier worden studenten uit andere opleidingen en personeelsleden getriggerd en ondersteund om op een milieubewustere manier met voedsel om te gaan.