Deelname Hack The City

Hack The City is een onafhankelijke proactieve denktank bestaande uit Brugse jongeren en werkt rond een aantal thema's zoals ecologie, samenhorigheid, diversiteit, ondernemen, cultuur en publieke ruimte.

 

Hack The City vertegenwoordigt de belangen van de Brugse jongeren door geregeld publieke denkavonden te organiseren en zet nieuwe ideeën in de verf door middel van interventies in en rond Brugge. Per thema wordt Hack The City bijgestaan door een thematisch expert of een aantal externe partners.
Hack The City wil de komende jaren uitgroeien tot een veelzijdige en open community voor Brugse jongeren die geregeld samenwerkingen aangaat met Brugse initiatieven en organisaties. Op deze manier stelt Hack The City zich op als een ‘curator voor verandering’, ze gaat proactief op zoek naar partners, zorgt voor zichtbaarheid in het straatbeeld (aan de hand van interventies) en geeft vorm aan maatschappelijke verantwoorde evenementen, tijdelijke invullingen en debatten die een diverse groep jongeren aanspreken. We zijn ervan overtuigd dat samenwerkingen met diverse partners onze afhankelijkheid, veelzijdigheid en ons open karakter naar jongeren toe vergroot.
Hack The City is een coproductie van Het Entrepot.

Hoewel duurzame voeding geen hoofdthema vormt voor Hack The City past deze thematiek perfect binnen onze visie op klimaat, publieke ruimte, samenhorigheid (verbindende functie van voeding) en jeugd. In september 2015 namen wij reeds een klein stukje over stadslandbouw en kookvoorzieningen op in ons ‘Manifest voor de toekomst’

Vanaf juli wensen wij de pijler duurzame voeding en de verbindende functie van voeding te integreren binnen onze werking en geplande interventies rond ecologie, klimaat, samenhorigheid en publieke ruimte in en rond Brugge.
Concreet staan er reeds een drietal interventies op de planning voor de maanden juli, augustus, september en oktober rond duurzame voeding. Met deze interventies wensen wij voornamelijk het Brugse stadbestuur, Brugse organisaties en de Brugse jongeren wakker te schudden omtrent het potentieel van een algemene, heldere en geïntegreerde visie op duurzame voeding.
De pijler duurzame voeding wordt in de verf gezet aan de hand van verschillende interventies rond publieke ruimte, klimaat en jeugd:
a. Publieke ruimte
Het doel van publieke ruimte is om mensen te verbinden en samen te brengen. De aanwezigheid van zitgelegenheid, warmte, groen en kookinfrastructuur draagt zeker bij aan de gezelligheid van een plein of park.
Gedurende de maanden juli, augustus en september plannen wij maandelijks of twee maal per maand een (vergeten) plein of park in en rond Brugge te transformeren tot een echte trekpleister voor de (jonge) Bruggeling. We willen ruimte bieden voor een goed gesprek, water, sport en spel, cultuur, rust en natuurlijk ook ruimte voor eten.
Stad Brugge kan verder gaan dan de plaatsing van zitgelegenheid en ook (mobiele) kookinfrastructuur aanbieden; zoals een publieke barbecue en mobiele steenoven. Dergelijke voorbeelden bewezen reeds hun haalbaarheid in Gent, Antwerpen en Brussel. Vergeten pleinen of parken worden op deze manier getransformeerd tot een plek waar samen kan worden gekookt, duurzame voeding kan worden verkocht of gewisseld en waar er ruimte wordt gemaakt voor een goed gesprek en informatiewissel.
We beseffen dat het uitwerken van het concept ‘mobiele kookvoorzieningen’ één ding is. De opstart, de plaatsing, het transport en een netwerk aan vrijwilligers voor deze organisatie vragen om coördinatie door Stad Brugge of een samenwerking tussen verscheidene organisaties uit het Food Lab Brugge.
Juli, augustus en september 2016:
Om Bruggelingen, Brugse initiatieven en het stadbestuur warm te maken voor dit idee plannen wij deze zomer 2016 een aantal guerrilla gardening acties om deze pleinen te transformeren tot groene rustplaatsen in de stad (vb. mosgraffiti en seedboms). Deze activiteit wordt afgesloten met een ‘grote en duurzame Brugse barbecue of picknick’ (met korte keten en Fair Trade producten). Voor de organisatie van dergelijke evenementen zijn echter middelen nodig (vb. verloning voor workshopgever guerrilla gardening, aankoop en transport van zaden en producten barbecue of picknick, verhuur van zit- en kookgelegenheid).

b. Klimaat
Gedurende 2 en 3 juli schenkt Het Entrepot een Carte Blanche aan Hack The City tijdens het jaarlijkse zomerfestival Vama Veche. Het festival staat dit jaar volledig in het teken van het klimaat.
2 en 3 juli 2016:
Hack The City wil het klimaatthema opentrekken voor een breed publiek aan de hand van uiteenlopende activiteiten in en rond het Astridpark. Bijvoorbeeld een klimaatmars, - debatten, -lezingen, -comedy, -filmmarathon, -theater en tal van workshops. Workshops en interventies rond duurzame voeding (vb. lokale voeding, seizoensgebonden voeding, zelf kweken, voedseloverschotten en veganistisch eten) en verpakkingsvrij winkelen mogen dat weekend zeker niet ontbreken. Ook hier zijn middelen voor nodig (vb. verloning workshopgevers, aankoop en transport van materiaal voor interventies en workshops).
c. Jeugd
Een andere droom van Hack The City is de uitbouw voedingsnetwerk voor Brugse studenten. Hack The City is er voor de eerste plaats voor de Brugse jongeren. En laat er nu net voor deze groep nog geen initiatief bestaan dat rond voedseloverschotten of duurzame voeding werkt. Met Hack The City zouden wij graag op zoek gaan naar partners die een voedingsnetwerk voor Brugse studenten wil opzetten. Dit alles in samenwerking met de Brugse hogescholen en initiatieven binnen het Food Lab.
Stad Brugge, De Brugse Hogescholen en initiatieven van het Food Lab Brugge kunnen ons helpen om een duurzaam groente- en fruitpakket aan te bieden aan de Brugse studenten. Deze kunnen worden verkocht via verkooppunten op de hogeschool. In Gent, de Vlaamse studentenstad bij uitstek, bewees Minuza haar haalbaarheid en bereik reeds. Waar wacht Brugge nog op? Dit voedselnetwerk zou in de toekomst nog verder kunnen worden uitgebreid door studenten ook stukken stadslandbouwgrond aan te bieden.
Oktober 2016:
Aan de hand van een interventie op verschillende Brugse hogescholen en jongeren hot spots in en rond Brugge willen we seizoensgebonden en biologische groenten- en fruitpakketten of groentezaden en kiemen verloten/uitdelen onder Brugse studenten en zo het potentieel van dit idee in de verf zetten. Ook hier zijn middelen voor nodig (vb. aankoop groenten- en fruitpakketten of zaden en transport van benodigd materiaal naar diverse locaties in en rond Brugge).