De veerkrachtige stad aan zee

30 augustus 2016

De klimaatsverandering zet de omgevingskwaliteit maar ook de veiligheid van steden onder druk. Daarom moeten we het spel tussen stad en land meer vorm geven vanuit watersystemen, open ruimte, productieve landschappen en energieproductie. Welke initiatieven nemen steden in met de klimaatsverandering om te gaan? Brugge heeft een belangrijke positie in het Belgische kustlandschap. Hoe kunnen we Brugge in zijn geheel opnieuw als kuststad benaderen, met zijn gevarieerde landschappen van zandstreek, polders, duinen en zee? Welke ecosysteemdiensten zijn er aanwezig en op welke zet de stad strategisch in? Hoe kan het blauwe en groene netwerk van de Brugse regio ruimte bieden voor een VEERKRACHTIGE STAD?

Zie ook

28 april 2017

Momenteel legt het ontwerpteam samen met de stad de laatste hand aan het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Brugge. Ontdek de stand van zaken van dit project hier!

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven