De solidaire stad

30 augustus 2016

De bevolkingssamenstelling verandert snel en wordt steeds diverser. Elke bewonersgroep, jong, oud, hoger of lager opgeleid, migrant, student of alleenstaande heeft eigen noden aan plekken en (gemeenschaps)voorzieningen. Hoe gaan steden om met de groeiende vraag naar specifieke voorzieningen? Brugge is momenteel een vrij homogene bevolking die weliswaar snel ouder wordt. Dit veroorzaakt specifieke noden. Hoe kan een stad de verdere opsplitsing tussen jong en oud, tussen arm en rijk vermijden door niet langer sectorale oplossingen aan te bieden maar net in te zetten op wat we samen beter kunnen doen? Als we ruimte delen en functies verweven kunnen we tegelijkertijd een haalbare verdeling en toegankelijkheid van diensten garanderen voor alle stadsbewoners. Hoe kan Brugge zo verder uitgroeien als SOLIDAIRE STAD?

Zie ook

28 april 2017

Momenteel legt het ontwerpteam samen met de stad de laatste hand aan het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Brugge. Ontdek de stand van zaken van dit project hier!

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven