De romantische stad

30 augustus 2016

De stad is meer en meer een plek van beleving, toerisme en vertier. De opwaardering van de historische binnensteden richt zich in eerste instantie op het aantrekken van bezoekers en consumenten. Hoe kunnen steden hun gasten optimaal verwelkomen zonder de ruimtelijke draagkracht en leefbaarheid voor de inwoners in het gedrang te brengen? Dit geldt niet in het minst voor Brugge. Hoe gaat een UNESCO werelderfgoedstad om met de hoge toeristische druk? Op welke manier kan een drukbezochte stad ook buiten zijn traditionele aantrekkingspool beeldwaarde en beleving voorzien? Hoe kan het aanbod verbreed worden en zodat het tegelijkertijd een meerwaarde betekent voor de andere stadsgebruikers? Toerisme en cultuur in Brugge zijn meer dan enkel de gouden driehoek in het historische ei. Hoe kan Brugge zichzelf opnieuw bedenken als ROMANTISCHE STAD?

Zie ook

28 april 2017

Momenteel legt het ontwerpteam samen met de stad de laatste hand aan het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Brugge. Ontdek de stand van zaken van dit project hier!

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven