De productieve stad

30 augustus 2016

Na decennia van afbouw van tewerkstelling in de industrie keren maakbedrijven vaker terug naar de stad. Ze worden onderdeel van een nieuwe creatieve, stedelijke productie-economie. Hoe kan er weer actief ruimte gemaakt worden in de steden voor werkgelegenheid, voor ondernemerschap, voor innovatie en nieuwe economieën? En voor Brugge in het bijzonder, hoe gaat een stad zonder sterk industrieel verleden om met het creëren van voldoende gevarieerde jobs en het aanbieden van geschikte bedrijfslocaties? Hoe kan een mercantiele stad als Brugge zich engageren voor andere economische domeinen en synergie tussen kennis, ontwikkeling en productie laten ontstaan, waardoor Brugge zich versterkt als PRODUCTIEVE STAD.

Zie ook

28 april 2017

Momenteel legt het ontwerpteam samen met de stad de laatste hand aan het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Brugge. Ontdek de stand van zaken van dit project hier!

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven