De ontspannen stad

30 augustus 2016

Steden zetten steeds verder in op het verhogen van de leefbaarheid van de dicht bebouwde kernen. De stedelijke dynamiek vraagt om een tegenpool van die bruisende stadsdelen. Plekken die gericht zijn op ontspanning, rust, sport en spel, bewegen … Ruimte die zo bijdraagt aan de mentale en fysieke gezondheid van de stadsbewoners. Waar en hoe kunnen steden het welzijn van hun bewoners activeren? Hoe zet Brugge zijn ruim aanbod aan voorzieningen in om een ontspannen netwerk te genereren waar iedereen zich thuis voelt? Welke rol kunnen de mooie landschappen en de goed uitgebouwde sportclusters hierin spelen? Hoe kan dit verbonden worden met de woonwijken en de oude dorpskernen? Hoe kan Brugge plaats vrijwaren voor de ONTSPANNEN STAD?

Zie ook

28 april 2017

Momenteel legt het ontwerpteam samen met de stad de laatste hand aan het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Brugge. Ontdek de stand van zaken van dit project hier!

16 december 2016

We sloten de debattenreeks af met een gesprek over energieke landschappen, klimaatverandering en de haven