Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
Het is zo dat De Lijn op dit moment nog steeds eigenaar is van het perceel ter hoogte van het Gaston Roelandtsplein. In april 2018 heeft het Schepencollege beslist een begeleidingsopdracht uit te schrijven om te komen tot een breed gedragen visie en een plan van aanpak voor de kern van Assebroek. Het bestek voor deze begeleidingsopdracht is in opmaak. Binnen deze visie vormt het perceel in eigendom van De Lijn slechts een onderdeel van een groter geheel. Het plan van aanpak zal moeten uitwijzen hoe we tot bepaalde realisaties kunnen over gaan.