Reactie toevoegen

de toekomst van...
Onderwijs een belangrijk thema tijdens de legislatuur van 2019-2024. Stad Brugge ondersteunt innovatieve vormen van onderwijs. In het kader van brede school stimuleren we samenwerking tussen scholen, ook over de onderwijsnetten heen. Het stadsbestuur verbreedt het brede school-verhaal door enerzijds meer scholen te betrekken en anderzijds de linken met kinderopvang, ontspanning en de betrokkenheid van de buurt bij de schoolomgeving te versterken.