Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
Stad Brugge wil tijdens de legislatuur van 2019-2024 een Brugs crowdfundingplatform voor jonge ondernemers opzetten. Het stadsbestuur stimuleert en ondersteunt lokale talenten en ambachten zoals Handmade in Brugge, The Box, de Makersrepubliek, Bizzlocator en Turbo. Handmade in Brugge moet nog verder versterkt worden met een eigen makerslabo, een fablab als onderzoeks- en creatielab voor creatieve Bruggelingen.