Reactie toevoegen

Vergaerde
Mijn bijzondere dank voor het gemeentebestuur van Brugge, schepen van onderwijs, Pablo Annys, de directie en de leerkrachten van basisschool Sint-Lodewijkscollege afdeling Christus Koning, de ouderraad en de politie van Brugge. Zo werken wij allen samen aan verkeersveilige schoolomgevingen en sensibiliseren wij weggebruikers om de regels te respecteren en zo te werken aan een verkeersveilig Brugge en een mooie toekomst voor onze kinderen.