Reactie toevoegen

de toekomst van...
De ideeën die naar voor kwamen in kader van het RUP Koning Albert I-Laan (https://www.brugge.be/voorstelling-rup-koning-albert-i-laan-en-omgeving-sint-michiels-en-rup-kinepolis-) worden momenteel verder onderzocht en hierna door het Schepencollege bekeken. Alle ideeën over dit gebied (met de focus op een groene Koning Albert I-Laan) staan beschreven in volgende link: RUP Koning Albert I-Laan - https://www.brugge.be/grup-koning-albert-i-laan----toelichtende-nota-en-verzoek-tot-raadpleging-mer.