Reactie toevoegen

de toekomst van...
Stad Brugge zal tijdens de nieuwe legislatuur blijven sensibiliseren dat veilig en hoffelijk verkeer de verantwoordelijkheid is van voetgangers, fietsers en gebruikers van gemotoriseerde voertuigen. Veiligheid in schoolomgevingen zijn dan ook belangrijke aandachtspunten. het STOP-principe is het uitgangspunt voor het hele mobiliteitsbeleid. eerst voetgangers, dan de fietsers, vervolgens openbaar vervoer en tenslotte autovervoer. Het stadsbestuur wil werk maken van een autoluwe binnenstad (in nauw overleg met alle betrokken partijen). Er wordt ingezet op fietsinfrastructuur. Uitbreiding van de fietsinfrastructuur in bestaande innovatiezones, het realiseren van fietssnelwegen, mogelijke verbindingspaden, bruggen en doorsteken bekijken voor zwakke weggebruikers, ... De stad verbetert en investeert permanent in aanbod, kwaliteit en beheer van binnen- en buiteninfrastructuur voor kinderen en jeugd.