Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
In het beleidsprogramma 2019-2024 staan heel wat doelstellingen vermeld rond het thema wonen en eenzaamheid. Het stadsbestuur maakt een woonbeleidsplan op met aandacht voor gezinnen, senioren en studenten. Er worden accenten gelegd op sociaal wonen. Het actieplan 'Vierkant tegen Eenzaamheid' wordt uitgebreid met acties van lokale actoren uit het middenveld. Eenzaamheid gaat het stadsbestuur op allerlei manieren tegengaan.