Reactie toevoegen

de toekomst van...
De bestuursploeg zal tijdens deze legislatuur zich ook inzetten voor studenten. In het beleidsprogramma kan je heel wat doelstellingen hierover terugvinden. Stad Brugge onderzoekt de mogelijkheden om de opstart van een jeugdhuis in de noordelijke deelgemeenten te faciliteren. Slesh groeit uit tot een volwaardig jeugdhuis in de binnenstad. Het stadsbestuur blijft financiële inspanningen leveren op vlak van fuif- en concertruimte en een positief fuifbeleid. We gaan zelf actief op zoek naar nieuwe locaties voor (middel)grote fuiven en concerten. De studentenvoorziening, de diverse hogescholen en Stad Brugge bouwen via Brugge Studentenstad het studentenhuis uit als een plek waar studenten(verenigingen) en Brugse jongeren elkaar kunnen ontmoeten en ondersteuning krijgen. Ze kunnen er deelnemen aan socio-culturele activiteiten eigen aan het studentenleven of die zelf organiseren. Het studentenhuis wordt vormgegeven en uitgebaat, vertrekken van maximale participatie, medebeheer en -eigenaarschap van en met de studenten(verenigingen). Dit gebeurt in goede verstandhouding met de buurt.