Reactie toevoegen

Timmy Mahieu
Ik vind dit een erg gevaarlijk idee en een beetje jammer dat ze in de spotlight komt te staan via de nieuwsbrief. Ik heb bij dit idee volgende bedenkingen: 1) Het verschil tussen elektrisch en 'gewoon' is soms nauwelijks te zien, hoe gaat men onderscheiden en tellen hybride wagens dan ook mee? 2) De discussie als elektrische wagens al dan niet milieuvriendelijker zijn woedt nog steeds. 3) Stel, je staat in de file met een 'gewone' wagen en plots zoeft daar een Tesla voorbij, dit gaat – los van het milieu-aspect – frustraties aanwakkeren en volgens mij zelfs een afkeer naar elektrische wagens toe opwekken. Naar mijn mening is het goed dat autobestuurders urenlang in de file staan. Het is een duidelijk signaal dat we ons veel meer met de fiets moeten verplaatsen, want dat is nog altijd een veel beter alternatief voor gelijk welke auto.