Reactie toevoegen

Bart Rondas
Ik ben een van de vele Bruggelingen die in Gent woont, maar nog met enige genegenheid terugkijk naar mijn jeugd in een stad die toen op het vlak van ruimtelijke ordening en openbaar domein veel voorsprong had op mijn nieuwe thuis.Jammer genoeg is dat voltooid verleden tijd. Het is terecht dat in het Brugs klimaatplan aandacht is voor de rol van groen in de stad. Maar wat doet het met water als mogelijk instrument? Los van zijn toeristische, monumentale of esthetische waarde heeft water in de stad ook een klimaats- en psychologische functie. Water kan temperatuur milderen en de geest vrij maken. Het is logisch dat het nieuw ruimtelijk plan ook veerkracht tegen klimaatverandering naar voor schuift door in te zetten op groene en blauwe netwerken. Veerkracht vergroot als er meer natuurlijke infiltratie is, het regenwater gebufferd wordt en niet samen met het rioolwater afvloeit naar de RWZI. Het openmaken van verdwenen waterlopen dienen we dan te bekijken in een veel breder perspectief dan in het nauwe van het esthetische. Meer water in de stad heeft meer kwaliteiten dan enkel het mooi zijn voor toeristen. Je kan er ook heel creatief mee aan de slag in de inrichting van de ruimte. Ik denk dat vanuit een integrale aanpak Brugge niets heeft aan een symbolische daad zoals het "terug openleggen" van enkele meter Kraanrei. Het valt trouwens na te gaan wat best is: dat reitje openleggen door groen weg te doen of het groen laten staan maar maken dat er natuurlijke infiltratie mogelijk is en het regenwater dus niet afvloeit naar de RWZI maar in de bodem terecht komt. daarom pleit ik voor een bredere visie op water in de stad. deze visie moet nog uitgedacht worden en nu is het goede moment. de stad heeft veel instrumenten zelf in handen. volgens mij zijn de reitjes niet in het bezit van Waterwegen en Zeekanaal. IN Gent zijn de binnenwateren in eigendom van hen, zodat samenwerken nodig is. IN Gent denken stad en W&Z samen over alle mogelijke functies die water kan vervullen in de stad. dat omvat ook klimaatadaptatie en mitigatie. een visie wordt samen uitgewerkt. de ideeën voor het openmaken van verdwenen waterlopen moet volgens mij in zo een visie passen, niet op zichzelf staan. je moet ze daarom niet volledig openleggen volgens hun oud gabarriet, maar je kan het combineren met wegenis, fietspaden, groen edm. Het zou een hedendaagse interpretatie kunnen zijn van de oude situatie, en niet enkel een historiserend herstel ifv enkel maar het toerisme of de schoonheid. het zal nog lang duren eer Brugge echt het Venetië van het noorden is, maar je moet wel oppassen of deze titel gaat snel naar Gent. leer uit de anderen en pas het aan volgens de eigen situatie zou ik zeggen.