Reactie toevoegen

de toekomst van...
De directie van Musea Brugge werkt momenteel samen met het stadsbestuur aan een masterplan voor de Brugse musea. Het belang van en de noden aan infrastructuur wordt hierin meegenomen. Begin 2016 is een haalbaarheidsstudie afgewerkt om de mogelijkheden voor nieuwe infrastructuur, onder meer i.f.v. tijdelijke tentoonstellingsruimte, te onderzoeken. Aan de hand van deze studie wordt momenteel verder gewerkt aan verschillende mogelijke scenario's, waarbij een nieuw museumgebouw ook in overweging wordt genomen.