Reactie toevoegen

Anne Ryckaert
De site zou een zo goed mogelijk "vervolg" moeten zijn op wat het was, enkel met een wat andere invulling. De kloostertuin zou er moeten uitzien zoals vroeger met een moestuin, een boomgaard, een weide met kippen, konijnen ... Daarvoor zou de boerderij hersteld moeten worden, buitenzicht zoals vroeger en binnenin een moderne inrichting. Iemand zou die dan bewonen en voor het onderhoud van de volledige tuin instaan. Misschien met een vaste wekelijkse verkoop 'van boer naar klant' (niet op marktdagen). De kapel en de verschillende ruimtes zouden kunnen gebruikt worden voor (klassieke) concerten, tentoonstellingen, voordrachten, symposia enz. De cellen van de zusters zouden gebruikt worden als overnachtingsmogelijkheid voor deelnemers aan lessenreeksen, symposia ... mits alle noodzakelijke aanpassingen aan de hedendaagse noden. Een conciërge zou instaan voor het goede verloop van al die activiteiten. Al wie gebruikt maakt van die mogelijkheden zal natuurlijk een financiële bijdrage leveren. Een cafetaria voor de deelnemers zou ook nuttig zijn en wat (bescheiden) betekenen. Dat alles houdt in dat er permanent 2 personen vast in dienst komen plus nog anderen voor het poetsen en herstellingen... Kosten en, weliswaar moeilijk te berekenen en te voorziene, inkomsten zouden eerst berekend moeten worden natuurlijk.