Reactie toevoegen

de toekomst van...
Niettegenstaande de eeuwenlange bouwactiviteit en d e uiteenlopende vormen van verdichting van het stedelijk weefsel, kleurt de historische binnenstad van Brugge, vergeleken met andere historische steden, van- daag nog opvallend groen. Deze eigenschap maakt het wonen er zeer aantrekkelijk. Tegelijk houdt deze troef echter een reële bedreiging in. De open ruimte dreigt immers onder druk te komen door een aantal mogelijke beleidsopties en geplande private initiatieven en projecten. Met het beleidsplan voor de open ruimte wenst het stadsbestuur te beschikken over een instrument om op korte en middellange termijn op een duurzame wijze om te gaan met de open ruimte in de historische binnenstad. Het doel is het afbakenen van een globale visie op de gewenste open ruimtestructuur voor de volledige binnenstad, aangevuld met concrete aanbevelingen en acties voor een reeks geselecteerde openruimtecases: https://www.brugge.be/beleidsplan-voor-de-open-ruimte-in-de-historische-binnenstad-van-brugge-deel-1-beleidsnotapdf