Reactie toevoegen

Yvan Fonteyne
Een schitterend initiatief waarmee men inclusie in de praktijk brengt. Dit "duurzaam domein" lijkt ideaal om sociale projecten te ontwikkelen ,zoals zelfstandig wonen voor mensen met beperking.Aansluitend op de bestaande dienstverlening kunnen hier heel wat noden op een sociaal-economisch verantwoorde manier ondervangen worden. Op hoop van zegen !