Reactie toevoegen

Bart Maene
Onbegrijpelijk dat Genencor een aanvraag heeft gedaan om een gedeelte van hun milieuvergunningen te hernieuwen. Er worden opnieuw twee opslagtanks voor enzymes bijgebouwd en dit in het kader van: 'Het verder ontwikkelen van onze bestaande activiteiten' (nieuwsbrief Genencor Brugge juli 2016). Er is ook nog uitbreiding van de opslag van gasflessen en gevaarlijke stoffen en er zal meer grondwater opgepompt worden alsook meer bedriijfsafvalwater worden geloosd. Dit wijst erop dat Dupont (het moederbedrijf) er aan denkt om zijn activiteiten verder te verankeren en zelfs uit te breiden. Dergelijke fabrieken in de binnen stad, dat is tocht compleet niet meer van deze tijd. Moet er op (middel)lange termijn niet gedacht worden aan een geleidelijke afbouw van deze industriële activiteiten in de binnenstad. Een mooi idee maar wanneer komt er een concreet plan voor deze site?