Reactie toevoegen

Bart Maene
Genencor heeft toestemming gekregen om productie verder uit te breiden. De opslag van gasflessen en gevaarlijke stoffen en het lozen van bedrijfsafvalwater gaat onverminderd verder. Er is steeds meer lawaai- en geurhinder.