Reactie toevoegen

Joost goethals
Beste Frank, graag wil ik even op jouw opmerkingen ingaan en ons project verduidelijken. Het kunstencentrum is misschien niet een zeer goed gekozen naam, maar het gaat hier vooral over samenwerking. De Werf was tot nu toe met podiumkunsten bezig. Nu ze, samen met Vrijstaat O, ook aan beeldende kunst denken, zijn ook zij kandidaat om in een 'kunstencentrum' projecten te kunnen realiseren. De Werf was dan ook vertegenwoordigd in de groep rond het kunstencentrum op het toekomst atelier en enthousiast over het idee. De Entrepot is inderdaad een creatieve vrijplaats. Maar richt zich hoofdzakelijk tot een leeftijdsgroep tussen pakweg 17-26jaar. Bovendien zijn er in de entrepot niet direct veel ateliers waar je allerlei beeldende kunsten kan produceren. De Academie heeft wel als belangrijkste taak mensen op te leiden in allerlei disciplines en leeftijden. Daarnaast is er een grote nood aan een degelijk kunst(fab)lab in Brugge. Deze nieuwe technologieën zijn belangrijk voor studenten van Howest, voor de leerlingen van de Academie, voor individuele kunstenaars, voor creatievelingen die met toegepaste kunst bezig zijn, voor jongeren van de Entrepot, enzovoort. Een kunst(fab)lab op zichzelf is in onze visie alleen een echte meerwaarde als je dat kan inbedden in een omgeving waar ook de 'traditionele tools' aanwezig zijn. Dat is bij uitstek een academie. Maar wij zien dat uitgebreider: we denken dat verschillende partners specifieke ateliers en ruimtes optimaal kunnen gebruiken. We denken dat die samenwerking extra energie, creativiteit en productiviteit zal betekenen. Door voldoende ruimte te creëren en waar nodig alleen, waar zinvol samen te werken, maak je een nieuwe dynamiek die Brugge op de kaart kan zetten als een dynamische creatieve plaats. Als laatste punt wil ik nog even het toch wel grote gebrek aan goede tentoonstellingsruimtes voor beeldende kunst aanhalen. Ook dit is iets waar dit kunstencentrum een antwoord op zou kunnen bieden. Kortom, een plaats voor creatie en tonen. Gedragen door scholen, kunstencentra, individuele kunstenaars en makers kan zo'n plaats een katalysator voor hedendaagse kunst zijn in de stad. Voor een publiek dat er nu al is en een nieuw publiek dat ongetwijfeld Brugge op een andere manier zal leren kennen.