Reactie toevoegen

Joost Goethals
Verschillende signalen uit het cultureel veld, het educatieve en vanuit de bewoners / bevolking en verenigingen wijzen op de nood aan meer geschikte ruimte voor beeldende kunsten, waar nieuwe technologieën en creaties zich verder kunnen ontwikkelen en elkaar ontmoeten. De Academie Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) probeert hieraan tegemoet te komen en barst uit zijn voegen, beschikt niet over voldoende ingerichte ateliers. Door de spreiding op verschillende locaties is het moeilijk om cross-overs te maken tussen de verschillende kunstdisciplines. Nieuwe technologieën zijn uitdagend, ze overstijgen dikwijls de aparte ateliers en vragen om door verschillende soorten kunstdisciplines gebruikt te worden in combinatie met de reeds bestaande technieken. 

 Daarom moeten die nieuwe technologieën samen met de bestaande samengebracht worden in een centraal liggende locatie. We leven in tijden waar je zowel heel strikt met je eigen specifieke (historische) technieken kan werken als ook cross-over kan werken en schilderen, beeldhouwen, fotograferen, laser cutten, 3D printen ... door elkaar kan mengen tot je eigen manier van creëren. En vergeten we daarenboven ook nog niet de vormen waar de muzische kunsten, of woord en dans, samen met de plastische kunsten nieuwe uitdagingen willen aangaan. De uitdagingen zijn talloos, nieuwe technieken zijn duur en het is daarom ook best dat dit alles in een bredere kijk in de stad geïntrigeerd wordt met veel mogelijkheden tot samenwerkingen. Er is nood aan een nieuwe plaats, een kunstencentrum, waar Academie, Conservatorium, individuele kunstenaars, lagere- en middelbare scholen, jongeren, Cultuurcentrum en andere centra waar creaties geproduceerd worden, elkaar kunnen vinden én werken. Een toonaangevende locatie, een creatieve vrijplaats. De vroegere ‘normaalschool’, nu HOWEST, is een goede locatie daarvoor. De Academie Deeltijds Kunstonderwijs Brugge wil graag deze locatie op de kaart zetten en een concept ontwikkelen waar een Academie zich kan ten volle kan ontwikkelen in volle coöperatie met andere partners. In het kader van het ‘Toekomst van Brugge’ atelier op dinsdag 12 januari 2106 nodigen we jullie graag uit om mee te komen nadenken over een Kunstencentrum in Brugge, een creatieplek voor Brugge.