Reactie toevoegen

Patrick De Raeve
Het lijkt me een leuk idee om inderdaad moestuintjes aan te leggen in het grootseminarie deze herbestemming lijkt me niet alleen ecologisch maar ook sociaal en misschien wel economisch verantwoord en het zorgt volgen mij ook voor een zekere samenhorigheid en cohesie in de buurt . Ik ben dan ook van mening dat de overheid die bevoegd is in deze materie het idee rond de moestuintjes zeker moet bekijken en verder ontwikkelen en vraag dan ook aan de voorzitter en de raad van bestuur van het OCMW en de bevoegde schepen(en) om mee te gaan in dit project