Reactie toevoegen

jacques goethals
Als van nature schept een kerkgebouw een sfeer van zowel intimiteit als van gemeenschap, een plaats om te leven met zijn hoofd in de hemel en met zijn voeten op de grond, een plaats om zich even terug te trekken uit het "rumoer" daarbuiten en daarbinnen, om ruimte te maken, als het ogenblik gekomen is, voor verwondering.