Reactie toevoegen

Sanders Marie M...
Op mijn reis naar Santiago ben ik zo dikwijls tot rust gekomen in een kerk. Het is de 'enige' plaats waar je echte, diepe stilte kunt vinden. Je moet er geen uitleg geven. Je mag even binnen komen. Je krijgt de ruimte om tot jezelf te komen. Ja zelfs om naar je innerlijke stem te luisteren. Midden in een drukke stad hebben me meerdere open kerkgebouwen nodig. Het is ook een plaats tot ontmoeting want YOT organiseert verschillende activiteiten die de ontplooiing van het diepmenselijke stimuleert. Er zijn activitieten om te luisteren, om te delen en ook om daadwerkelijk iets te doen. Het is een plaats waar zowel kinderen, volwassenen als ouderen voeding krijgen om hun spirituele honger spijs en drank te geven. Het is een plaats waar ruimte gegeven wordt om creatief om te gaan met de huidige tekenen van onze maatschappij. Wie zich aangesproken voelt, kan met een voorstel tot initiatief komen. De verworvenheden van onze voor....voorouders moeten we leren kennen en begrijpen waarvoor het toen belangrijk was, gedragen in een christelijke cultuur die ons zovele vrijheden als gevolg geeft. Ik vind dat we hiervoor veel eerbied moeten koesteren en bijgevolg ook verantwoordelijkheid opnemen.