Reactie toevoegen

Marleen Brutyn
Naast het laten horen van melodieën op de automatische beiaard, zijn er de beiaardbespelingen op woensdagen, zaterdagen en zondagen om 11.00, en de beiaardconcerten op maandagen en woensdagen, 21.00 u, van half juni tot half september, vaak in een mengeling van oude en nieuwe muziek.