Reactie toevoegen

Du Laing Hugo
De oude spoorwegbrug aan het Waggelwater (tussen de Houtkaai en de Steenkaai) en het bijhorende verlaten deel van het spoorwegtracee liggen er na de bouw van de nieuwe spoorwegbrug wat verwaarloosd en ongebruikt bij. Misschien kan deze ongebruikte ruimte een zinvolle bestemming krijgen waarbij deze ruimte ook gebruikt kan worden voor de opstelling van het brugdeel van de afgebroken vierendeelbrug/ Scheepsdalebrug. Via een infopaneel/zuil zou dan een herinnering/tentoonstelling van het werk van ir. Vierendeel (toch een zeer belangrijke Bruggeling) kunnen samengesteld worden. Deze ruimte kan ook nog verder opgeladen worden via een fiets/voetgangerstracee (al of niet met speelelementen cfr. oude spoorwegbedding op St.Pieters) en kan ook een uitbreiding zijn van de herwaardering van het station van St.Pieters. Het zou tevens een goede verbinding kunnen tot stand brengen tussen de wijken van Kristus Koning en de Rustenburgwijk