Reactie toevoegen

de toekomst van...
Als iemand een kunstwerk wil plaatsen op het openbaar domein, dat wordt deze vraag best gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. Van daaruit zal het dossier overgemaakt worden naar de wegbeheerder (in dit geval zou dit de wegendienst van de stad Brugge zelf zijn) die dan adviezen zal vragen aan betrokken diensten zoals de dienst ruimtelijke ordening. Let wel: dit is het geval indien er al een kunstwerk is (dat de vraag / het aanbod komt dan meestal van de kunstenaar zelf).