Reactie toevoegen

Michaël Traen
Ik ben voor een tentoonstelling voor het 200 jarig bestaan van de damse vaart, maar dan eerder een foto-/fim-/geschiedenistentoonstelling, en de elementen: bomen, natuur, landschap, biodiversiteit, ... zouden daar een groot deel mogen van uitmaken. Er zou een (ev. tijdelijk) modern kunstwerk ter gelegenheid kunnen gemaakt worden en opgesteld worden in de vroeger industriële kade. Gedurende de tentoonstelling zouden de bezoekers hun mening, toekomstvisie van de opwaardering, verbeteringen, herbestemming, heropleving delen/nalaten over deze verwaarloosde, vroegere, industriële (binnenvaart)kade.