Reactie toevoegen

Sofie.Verheye@b...
Tijdens deze legislatuur zal het stadsbestuur over het hele grondgebied een slimme verkeerslichtenregeling realiseren. Via een afzonderlijk groen licht voor fietsers wil de stad een zorgen voor conflictvrije fietstrajecten. We verzamelen real-time data over het verkeer om enerzijds de verkeerslichten op maat af te stellen en anderzijds via dynamische verkeersborden te tonen welke routes de vlotste verbinding geven met een stadsgedeelte.